Αλλαγή προβολών πίνακα

Για απόκρυψη στήλης και κεφαλίδων γραμμής σε έναν πίνακα:

Για να αποκρύψετε τις γραμμές πλέγματος:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!