Συγχώνευση και διαίρεση κελιών

Μπορείτε να επιλέξετε διπλανά κελιά, ύστερα να τα συγχωνεύσετε σε ένα μεμονωμένο κελί. Αντιστρόφως, μπορείτε να έχετε ένα μεγάλο κελί που έχει δημιουργηθεί από συγχώνευση μεμονωμένων κελιών, και να το διαιρέσετε πάλι σε ξεχωριστά κελιά.

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν αντιγράφετε κελιά σε μια περιοχή προορισμού που περιέχει συγχωνευμένα κελιά, η περιοχή προορισμού πρώτα αποσυγχωνεύεται και μετά γίνεται επικόλληση των κελιών. Αν τα αντιγραμμένα κελιά είναι συγχωνευμένα τότε διατηρούν την κατάσταση τους.


Συγχώνευση κελιών

  1. Επιλέξτε τα παρακείμενα κελιά.

  2. Επιλέξτε Μορφοποίηση - Συγχώνευση κελιών - Συγχώνευση κελιών. Εάν επιλέξετε Μορφοποίηση - Συγχώνευση κελιών - συγχώνευση και κεντράρισμα κελιών, το περιεχόμενο του κελιού θα κεντραριστεί στο συγχωνευμένο κελί.

Διαίρεση κελιών

  1. Τοποθετήστε το δρομέα στο κελί που θα διαχωρίσετε.

  2. Επιλέξτε Μορφοποίηση - Συγχώνευση κελιών - Διαίρεση κελιών.

Παραπομπή κελιού σε άλλα φύλλα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!