Συγχώνευση και κατάργηση συγχώνευσης κελιών

Μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να τα συγχωνεύσετε σε ένα κελί. Αντιστρόφως, μπορείτε να πάρετε ένα προηγουμένως συγχωνευμένο κελί και να το διαιρέσετε ξανά σε μεμονωμένα κελιά.

note

Όταν αντιγράφετε κελιά σε μια περιοχή προορισμού που περιέχει συγχωνευμένα κελιά, η περιοχή προορισμού πρώτα αποσυγχωνεύεται και μετά γίνεται επικόλληση των κελιών. Αν τα αντιγραμμένα κελιά είναι συγχωνευμένα τότε διατηρούν την κατάσταση τους.


Συγχώνευση κελιών

warning

Τα συγχωνευμένα κελιά μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα υπολογισμού σε τύπους στον πίνακα.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Πατήστε και σύρετε για να επιλέξετε τα κελιά που θα συγχωνευτούν και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση πατήστε στο:

Εικονίδιο συγχώνευσης κελιών

Συγχώνευση κελιών

Η, δεξιοπατήστε στην επιλογή για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Συγχώνευση κελιών.
Εάν υπάρχει Κατάργηση συγχώνευσης κελιών, τότε η επιλογή κελιού περιέχει συγχωνευμένα κελιά και δεν μπορεί να συγχωνευτεί περαιτέρω.

Ή, στην πλαϊνή στήλη Ιδιότητες, σημειώστε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση κελιών.

Εναλλακτικά, επιλέξτε Μορφή - Συγχώνευση και αποσυγχώνευση κελιών - Συγχώνευση κελιών

Ή, επιλέξτε Μορφή - Συγχώνευση και αποσυγχώνευση κελιών - Συγχώνευση και κεντράρισμα κελιών

Τα κελιά θα συγχωνευτούν και το περιεχόμενο θα κεντραριστεί στο συγχωνευμένο κελί.


Τα κελιά δεν μπορούν να συγχωνευτούν ξανά χωρίς πρώτα να τα αποσυγχωνεύσουμε.

note

Η συγχώνευση μιας επιλογής κελιών που περιλαμβάνει εν μέρει συγχωνευμένα κελιά είναι γενικά δυνατή με το Κατάργηση συγχώνευσης, ακολουθούμενο από το Συγχώνευση κελιών, χωρίς να αλλάξει η αρχική επιλογή. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες επιλογές κατά τη συγχώνευση κελιών με τις επιλογές Διάλογος συγχώνευσης κελιών που περιγράφονται παρακάτω.


Η πολλαπλή επιλογή δεν υποστηρίζεται, δηλαδή η επιλογή πρέπει να είναι ορθογώνια.

Το συγχωνευμένο κελί λαμβάνει το όνομα και το περιεχόμενο του πρώτου κελιού της επιλογής.

Εάν περισσότερα από ένα κελιά προς συγχώνευση έχουν περιεχόμενο, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση κελιών.

Επιλογές διαλόγου συγχώνευσης κελιών

Τρεις επιλογές είναι διαθέσιμες:

Κατάργηση συγχώνευσης κελιών

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε το κελί για κατάργηση της συγχώνευσης ή μια επιλογή που περιλαμβάνει τα κελιά που πρόκειται να αποσυγχωνευθούν και κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Στη γραμμή εργαλείων μορφοποίηση, πατήστε:

Εικονίδιο αποσυγχώνευσης κελιών

Ή, δεξιοπατήστε στην επιλογή για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Κατάργηση συγχώνευσης κελιών.
Εάν υπάρχει Συγχώνευση κελιών αντ 'αυτού, τότε η επιλογή δεν περιέχει συγχωνευμένα κελιά.

Ή, στην πλαϊνή στήλη Ιδιότητες καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση κελιών.

Ή, επιλέξτε Μορφή - Συγχώνευση και αποσυγχώνευση κελιών - Αποσυγχώνευση κελιών.

Ή, εναλλάξτε Μορφή - Συγχώνευση και απόσυγχώνευση κελιών - Συγχώνευση και κεντράρισμα κελιών


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!