Εφαρμογή προχωρημένων φίλτρων

  1. Αντιγράψτε τις κεφαλίδες των στηλών των περιοχών του φύλλου που θα φιλτραριστούν σε μια άδεια περιοχή του φύλλου και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια του φίλτρου σε μια γραμμή κάτω από τις κεφαλίδες. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα που είναι διευθετημένα οριζόντια σε μια γραμμή θα συνδέονται πάντα λογικά με τον τελεστή AND και τα δεδομένα που είναι διευθετημένα κάθετα θα συνδέονται πάντα λογικά με τον τελεστή OR.

  2. Αφού έχετε δημιουργήσει έναν πίνακα φίλτρου, επιλέξτε τις περιοχές του φύλλου για φιλτράρισμα. Ανοίξτε τον διάλογο Προχωρημένο φίλτρο επιλέγοντας Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο και καθορίστε τις συνθήκες του φίλτρου.

  3. Έπειτα πατήστε Εντάξει και θα δείτε ότι μόνο οι γραμμές από το αρχικό φύλλο των οποίων τα περιεχόμενα ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης είναι ακόμα ορατές. Όλες οι άλλες γραμμές κρύβονται προσωρινά και μπορούν να επανεμφανιστούν με την εντολή Μορφή - Γραμμές - Εμφάνιση.

Παράδειγμα

Φορτώστε ένα υπολογιστικό φύλλο με τις περισσότερες δυνατές εγγραφές. Για το παράδειγμα υποθέτουμε ότι έχουμε ένα φανταστικό έγγραφο Κύκλων εργασιών, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Η εμφάνιση του εγγράφου είναι η εξής:

A

B

C

D

E

1

Μήνας

Προεπιλογή

Εργασία

Πολυτέλεια

Σουίτα

2

Ιανουάριος

125600

200500

240000

170000

3

Φεβρουάριος

160000

180300

362000

220000

4

Μάρτιος

170000

και ούτω καθεξής...


Αντιγράψτε τη γραμμή 1 με τις κεφαλίδες γραμμής (ονόματα πεδίων) στη γραμμή 20, για παράδειγμα. Εισαγάγετε τις συνθήκες φιλτραρίσματος που συνδέονται με τον τελεστή OR στις γραμμές 21, 22, κ.λπ.

A

B

C

D

E

20

Μήνας

Προεπιλογή

Εργασία

Πολυτέλεια

Σουίτα

21

Ιανουάριος

22

<160000


Καθορίστε ότι μόνο οι γραμμές που έχουν είτε την τιμή Ιανουάριος στα κελιά Μήνας ή μια τιμή κάτω από 160000 στα κελιά Τυπικά θα εμφανιστούν.

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο και έπειτα επιλέξτε την περιοχή A20:E22. Αφού πατήσετε Εντάξει, θα εμφανιστούν μόνο οι φιλτραρισμένες γραμμές. Οι άλλες γραμμές θα κρυφτούν από την προβολή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!