Εφαρμογή καταλόγων ταξινόμησης

Οι κατάλογοι ταξινόμησης σας επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε ένα τμήμα της πληροφορίας σε κάποιο κελί και έπειτα σύροντας αυτό το κελί να συμπληρώσετε μια συνεχή λίστα δεδομένων.

Για παράδειγμα, εισαγάγετε το κείμενο "Ίαν." ή "Ιανουάριος" σε ένα κενό κελί. Επιλέξτε το κελί και πατήστε στην κάτω δεξιά γωνία του περιγράμματος του κελιού. Σύρετε μερικά κελιά προς τα δεξιά ή προς τα κάτω. Αν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, τα επισημασμένα κελιά θα γεμίσουν με τα ονόματα των μηνών.

Κρατήστε πατημένο το εάν δεν θέλετε να γεμίσετε τα κελιά με διαφορετικές τιμές.

Η προκαθορισμένη σειρά μπορεί να βρεθεί στο - LibreOffice Calc - Κατάλογοι ταξινόμησης. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τους δικούς σας καταλόγους συμβολοσειρών κειμένου κατάλληλες για τις ανάγκες σας, όπως έναν κατάλογο των υποκαταστημάτων της εταιρείας σας. Όταν χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σε αυτούς τους καταλόγους αργότερα (παραδείγματος χάρη, ως κεφαλίδες), εισάγετε απλά το πρώτο όνομα στον κατάλογο και επεκτείνετε την καταχώριση σύροντας την με το ποντίκι σας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!