Χρήση σεναρίων

Το σενάριο του LibreOffice Calc είναι ένα σύνολο από τιμές κελιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς σας. Εσείς αναθέτετε ένα όνομα για κάθε σενάριο στο φύλλο σας. Καθορίστε διάφορα σενάρια στο ίδιο φύλλο, το καθένα με μερικές διαφορετικές τιμές στα κελιά. Ύστερα μπορείτε εύκολα να εναλλάσσετε τα σύνολα των τιμών στα κελιά από το όνομά τους και να παρατηρείτε άμεσα τα αποτελέσματα. Τα σενάρια είναι ένα εργαλείο για τη δοκιμή ερωτήσεων τύπου "τι-εάν".

Δημιουργία των δικών σας σεναρίων

Για να δημιουργήσετε ένα σενάριο, επιλέξτε όλα τα κελιά που περιλαμβάνουν τα δεδομένα για το σενάριο.

  1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τις τιμές που θα αλλάξουν μεταξύ των σεναρίων. Για να επιλέξετε πολλαπλά κελιά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο καθώς πατάτε κάθε κελί.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - Σενάρια. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία σεναρίου.

  3. Εισάγετε το όνομα του νέου σεναρίου και αφήστε τα άλλα πεδία όπως είναι με τις προεπιλεγμένες τιμές τους. Κλείστε τον διάλογο πατώντας Εντάξει. Το νέο σας σενάριο ενεργοποιείται αυτόματα.

Χρήση σεναρίων

Μπορείτε να επιλέξετε σενάρια από την Περιήγηση:

  1. Ανοίξτε τον Περιηγητή με το εικονίδιο εικονίδιο περιηγητή στην τυπική γραμμή.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Σενάρια Εικονίδιο σεναρίων στον περιηγητή.

Στην Περιήγηση βλέπετε τα σενάρια που είχαν ορισθεί όπως επίσης και τα σχόλια που είχαν εισαχθεί κατά τη δημιουργία τους.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν θέλετε να ξέρετε ποιες τιμές στο σενάριο επηρεάζουν άλλες τιμές, επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Ίχνος προηγουμένου. Θα δείτε βέλη στα κελιά που είναι άμεσα εξαρτημένα από το τρέχον κελί.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!