Αλλαγή ύψους γραμμής ή πλάτους στήλης

Μπορείτε να αλλάξετε το ύψος των γραμμών με το ποντίκι ή μέσω παραθύρου διαλόγου.

Εικονίδιο σημείωσης

Ό,τι περιγράφεται εδώ για τις γραμμές και το ύψος των γραμμών ισχύει επίσης για τις στήλες και το πλάτος των στηλών.


Χρήση του ποντικιού για αλλαγή του ύψους της γραμμής ή του πλάτους της στήλης

Χρήση του παραθύρου διαλόγου για αλλαγή του ύψους της γραμμής ή του πλάτους της στήλης

  1. Κάντε κλικ στη γραμμή για να επιτύχετε την εστίαση.

  2. Κάντε εκκίνηση του μενού περιβάλλοντος στην κεφαλίδα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

    Θα δείτε, μεταξύ άλλων, τις εντολές Ύψος γραμμής και Βέλτιστο ύψος γραμμής. Επιλέγοντας οποιαδήποτε ανοίγει ένας διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!