Χρήση στρογγυλοποιημένων αριθμών

Στο LibreOffice Calc, όλοι οι δεκαδικοί αριθμοί εμφανίζονται στρογγυλοποιημένοι με δύο δεκαδικά ψηφία.

Για να αλλάξετε αυτό στα επιλεγμένα κελιά

  1. Επιλέξτε όλα τα κελιά που θέλετε να τροποποιήσετε.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά και μεταβείτε στην σελίδα καρτέλας Αριθμοί.

  3. Στο πεδίο Κατηγορία, επιλέξτε Αριθμός. Στο πεδίο Επιλογές, αλλάξτε τον αριθμό του πεδίου Δεκαδικά ψηφία και πραγματοποιήστε έξοδο από το παράθυρο διαλόγου με το Εντάξει.

Για να το αλλάξετε παντού

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Calc.

  2. Μεταβείτε στην σελίδα Υπολογισμός. Αλλάξτε τον αριθμό του πεδίου Δεκαδικά ψηφία και βγείτε από τον διάλογο με Εντάξει.

Υπολογισμοί με στρογγυλοποιημένους αριθμούς αντί με τις εσωτερικές ακριβείς τιμές

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Calc.

  2. Μετάβαση στη σελίδα Υπολογισμός. Σημειώστε το πεδίο Ακρίβεια όπως ορίστηκε και βγείτε από το διάλογο με Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!