Μετονομασία φύλλων

Ο ορισμός ονομάτων φύλλων είναι ένα σημαντικό γνώρισμα για την παραγωγ ευανάγνωστων και κατανοήσιμων εγγράφων.

tip

Το όνομα ενός φύλλου είναι ανεξάρτητο από το όνομα του υπολογιστικού φύλλου. Εισάγετε το όνομα του υπολογιστικού φύλλου όταν το αποθηκεύετε για πρώτη φορά ως αρχείο.


Για να μετονομάσετε ένα φύλλο στο έγγραφό σας:

  1. Διπλοπατήστε την καρτέλα του φύλλου ή ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Μετονομασία φύλλου. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορείτε να εισάγετε καινούργιο όνομα.

  2. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το φύλλο και πατήστε Εντάξει.

  3. Εναλλακτικά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και πατήστε σε οποιοδήποτε όνομα φύλλου για να εισάγετε το νέο όνομα.

note

Το έγγραφο μπορεί να περιέχει μέχρι 10,000 μεμονωμένα φύλλα, που πρέπει να έχουν διαφορετικά ονόματα.


Περιορισμοί ονοματοδοσίας φύλλου

Τα ονόματα φύλλων μπορούν να περιέχουν σχεδόν κάθε χαρακτήρα. Μερικοί περιορισμοί ονομασίας δεν επιτρέπουν τους παρακάτω χαρακτήρες σε ονόματα φύλλων:

Το μονό εισαγωγικό είναι U+0027 Unicode, γνωστό επίσης ως απόστροφος. Επιτρέπονται επίσης άλλοι χαρακτήρες μονού εισαγωγικού, παρόμοιο με την απόστροφο, όπως ʼ και .

Χρήση προεπιλεγμένου προθέματος για ονόματα φύλλων

Μπορείτε να ορίσετε ένα πρόθεμα για τα ονόματα των νέων φύλλων που δημιουργείτε. Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προεπιλογές και εισάγετε το όνομα προθέματος στο Όνομα προθέματος για νέο φύλλο εργασίας.

Αναφορά ονομάτων φύλλων με ειδικούς χαρακτήρες

Σε αναφορές κελιών, ένα όνομα φύλλου πρέπει να περικλείεται σε μονά εισαγωγικά ' όταν το όνομα περιέχει άλλους χαρακτήρες εκτός από αλφαριθμητικούς ή υπογραμμισμένους. Ένα μονό εισαγωγικό που περιέχεται μέσα σε ένα όνομα πρέπει να είναι χαρακτήρας διαφυγής διπλασιάζοντάς το (δύο απλά εισαγωγικά).

Παραδείγματος χάρη, θέλετε να αναφερθείτε στο cell A1 σε φύλλο με το όνομα This year's sheet.

Η αναφορά πρέπει να περικληθεί σε απλά εισαγωγικά και το μονό εισαγωγικό μέσα στο όνομα πρέπει να διπλασιαστεί: 'This year''s sheet'.A1

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!