Αφαίρεση διπλότυπων τιμών

Εξετάστε μια μεμονωμένη στήλη με τιμές όπου μερικές μπορεί να είναι διπλές. Για να καταργήσετε διπλές τιμές και να λάβετε μόνο τις μοναδικές καταχωρήσεις στη στήλη:

  1. Επιλέξτε το εύρος τιμών από τις οποίες θα αφαιρεθούν οι διπλές τιμές. Οι τιμές πρέπει να τοποθετηθούν σε μία μόνο στήλη.

  2. Μεταβείτε στο Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Τυπικό φίλτρο. Αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Τυπικό φίλτρο.

  3. Στο Όνομα πεδίου βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη στήλη είναι η στήλη όπου αποθηκεύονται οι τιμές. Εάν επιλεγεί μία μόνο στήλη, αυτό το πεδίο θα οριστεί αυτόματα.

  4. Στην Συνθήκη επιλέξτε την επιλογή = (σύμβολο του ίσον), η οποία είναι η προεπιλεγμένη επιλογή.

  5. Στο Τιμή επιλέξτε την επιλογή Δεν είναι κενό.

  6. Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε Χωρίς διπλότυπα. Εάν η πρώτη τιμή είναι η κεφαλίδα στήλης, σημειώστε το Το εύρος περιέχει ετικέτες στηλών.

  7. Επιλέξτε Αντιγραφή αποτελεσμάτων και χρησιμοποιήστε το πλαίσιο εισαγωγής κάτω από αυτό για να ενημερώσετε τη διεύθυνση κελιού όπου πρόκειται να εισαχθούν οι μοναδικές καταχωρήσεις.

  8. Πατήστε Εντάξει. Οι μοναδικές τιμές στην περιοχή θα εισαχθούν ξεκινώντας από το επιλεγμένο κελί του προηγούμενου βήματος.

note

Η επιλογή Χωρίς διπλότυπα εξαρτάται από πεζά-κεφαλαία. Επομένως, οι τιμές "Α" και "α" θεωρούνται η κάθε μία ως μοναδικές τιμές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!