Ονομασίες και παραπομπές, απόλυτες και σχετικές

Σχετική απόδοση ονομάτων

Το κελί στη στήλη A, γραμμή 1, ονομάζεται A1. Μπορείτε να ονομάζετε μια περιοχή παρακείμενων κελιών αφού πρώτα εισαγάγετε τις συντεταγμένες του άνω αριστερά κελιού της περιοχής, και έπειτα άνω και κάτω τελεία την οποία ακολουθούν οι συντεταγμένες του κάτω δεξιά κελιού. Για παράδειγμα, το τετράγωνο που σχηματίζεται από τα πρώτα τέσσερα κελιά στην άνω αριστερή γωνία, ονομάζεται A1:B2.

Ονομάζοντας μια περιοχή κατ' αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείτε μια σχετική παραπομπή στην περιοχή A1:B2. Εδώ, 'Σχετική' σημαίνει ότι η παραπομπή σε αυτή την περιοχή θα προσαρμοστεί αυτόματα όταν αντιγράψετε τους τύπους.

Απόλυτη απόδοση ονομάτων

Οι απόλυτες παραπομπές είναι το αντίθετο των σχετικών. Ένα σύμβολο δολαρίου μπαίνει μπροστά από κάθε γράμμα και αριθμό σε μια απόλυτη αναφορά, π.χ., $A$1:$B$2.

Εικονίδιο συμβουλής

Το LibreOffice μπορεί να μετατρέψει την τρέχουσα παραπομπή, στην οποία είναι τοποθετημένος ο δρομέας στη γραμμή εισαγωγής, από σχετική σε απόλυτη και αντιστρόφως, πατώντας το πλήκτρο F4. Εάν ξεκινήσετε με μια σχετική ονομασία, όπως A1, την πρώτη φορά που θα πατήσετε αυτό το πλήκτρο, η γραμμή και η σειρά θα καθοριστούν ως απόλυτες παραπομπές ($A$1). Τη δεύτερη φορά, μόνο η γραμμή (A$1), και την τρίτη φορά, μόνο η στήλη ($A1). Αν πατήσετε το πλήκτρο μία φορά ακόμα, οι αναφορές στηλών και γραμμών επιστρέφουν στη σχετική μορφή (A1).


Το LibreOffice Calc εμφανίζει τις αναφορές σε έναν τύπο. Εάν, παραδείγματος χάρη, πατήσετε στον τύπο =SUM(A1:C5;D15:D24) σε κάποιο κελί, οι δύο αναφερόμενες περιοχές στο φύλλο θα επισημανθούν με χρώμα. Παραδείγματος χάρη, το συστατικό του τύπου "A1:C5" μπορεί να έχει γαλάζιο χρώμα και η εν λόγω περιοχή κελιών να έχει περίγραμμα στην ίδια απόχρωση χρώματος. Το επόμενο συστατικό του τύπου "D15:D24" μπορεί να επισημανθεί με κόκκινο κατά τον ίδιο τρόπο.

Πότε να χρησιμοποιήσετε σχετικές και απόλυτες παραπομπές

Τι διαφοροποιεί μια σχετική παραπομπή; Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε στο κελί E1 το άθροισμα των κελιών στην περιοχή A1:B2. Ο τύπος προς εισαγωγή στο κελί E1 είναι: =SUM(A1:B2). Αν αργότερα αποφασίσετε να εισαγάγετε μια νέα στήλη μπροστά από τη στήλη A, τα στοιχεία που θέλετε να προσθέσετε θα είναι στην B1:C2 και ο τύπος θα είναι στο κελί F1, όχι στο E1. Αφού γίνει η εισαγωγή μιας νέας στήλης, θα πρέπει να ελέγξετε και να διορθώσετε όλους τους τύπους στο φύλλο, και ίσως και σε άλλα φύλλα.

Ευτυχώς, το LibreOffice εκτελεί αυτή την εργασία για εσάς. Αφού έχει γίνει η εισαγωγή μιας νέας στήλης A, ο τύπος =SUM(A1:B2) θα ενημερωθεί αυτόματα σε =SUM(B1:C2). Οι αριθμοί των γραμμών θα ενημερωθούν αυτόματα όταν γίνει η εισαγωγή μιας νέας γραμμής 1. Οι απόλυτες και σχετικές παραπομπές προσαρμόζονται πάντα στο LibreOffice Calc> Calc κάθε φορά που μετακινείται η περιοχή παραπομπής. Προσέξτε όμως αν αντιγράφετε κάποιο τύπο, καθώς σε αυτή την περίπτωση μόνο οι σχετικές παραπομπές θα προσαρμοστούν και όχι οι απόλυτες παραπομπές.

Οι απόλυτες παραπομπές χρησιμοποιούνται όταν ο υπολογισμός παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο κελί το οποίο περιέχει, για παράδειγμα, μια ποσοστιαία τιμή. Αν ένας τύπος που παραπέμπει σε αυτό ακριβώς το κελί αντιγραφεί με σχετικό τρόπο κάτω από το αρχικό κελί, η παραπομπή θα μετακινηθεί επίσης προς τα κάτω αν δεν καθορίσατε τις συντεταγμένες κελιών ως απόλυτες.

Εκτός από την περίπτωση που γίνεται εισαγωγή νέων γραμμών και στηλών, οι παραπομπές μπορούν να αλλάξουν επίσης όταν ένας υπάρχον τύπος που αναφέρεται σε συγκεκριμένα κελιά αντιγράφεται σε άλλη περιοχή του φύλου. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι έχετε εισαγάγει τον τύπο =SUM(A1:A9) στη γραμμή 10. Αν θέλετε να υπολογίσετε το άθροισμα της παρακείμενης στήλης στα δεξιά, αντιγράψτε τον τύπο στο κελί στα δεξιά. Το αντίγραφο του τύπου στην στήλη B θα ρυθμιστεί αυτόματα σε =SUM(B1:B9).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!