Εκτύπωση γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα

Έχετε ένα φύλλο που είναι τόσο μεγάλο ώστε θα εκτυπωθεί σε τέσσερις σελίδες, μπορείτε να ρυθμίσετε γραμμές ή στήλες να επαναλαμβάνονται σε κάθε τυπωμένη σελίδα.

Ως παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις πάνω δύο γραμμές του φύλλου καθώς και την πρώτη στήλη (Α) σε όλες τις σελίδες, κάντε το εξής:

 1. Επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία περιοχής εκτύπωσης.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο στο δεξιό άκρο της περιοχής Επαναλαμβανόμενη γραμμή.

  Το μέγεθος του παραθύρου διαλόγου μειώνεται ώστε να βλέπετε μεγαλύτερη περιοχή του φύλλου.

 3. Επιλέξτε τις δύο πρώτες γραμμές και, για παράδειγμα, κάντε κλικ στο κελί A1 και σύρετε έως το A2.

  Στο μειωμένο παράθυρο διαλόγου θα δείτε $1:$2. Οι γραμμές 1 και 2 είναι τώρα οι γραμμές που θα επαναληφθούν.

 4. Πατήστε στο εικονίδιο στο δεξιό άκρο της περιοχής Επαναλαμβανόμενη γραμμή. Το παράθυρο διαλόγου θα επανέλθει στο αρχικό του μέγεθος.

 5. Αν θέλετε να επαναλαμβάνεται και η στήλη A, πατήστε στο εικονίδιο στο δεξιό άκρο της περιοχής Επαναλαμβανόμενες στήλες.

 6. Πατήστε στη στήλη A (όχι στην κεφαλίδα στήλης).

 7. Πατήστε στο εικονίδιο στο δεξιό άκρο της περιοχής Επαναλαμβανόμενη στήλη.

note

Οι σειρές προς επανάληψη είναι σειρές από το φύλλο. Μπορείτε να ορίσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα που θα εκτυπωθούν σε κάθε σελίδα εκτύπωσης ανεξάρτητα από αυτό στο Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!