Εκτύπωση φύλλων σε οριζόντια μορφή

Για να εκτυπώσετε ένα φύλλο, έχετε έναν αριθμό διαδραστικών επιλογών που είναι διαθέσιμες στο Προβολή - Αλλαγή σελίδας. Σύρετε τις γραμμές οριοθέτησης για να ορίσετε την περιοχή των εκτυπούμενων κελιών σε κάθε σελίδα.

Για να εκτυπώσετε το φύλλο σας σε οριζόντια διάταξη, κάντε τα ακόλουθα:

 1. Μεταβείτε στο φύλλο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

  Η εντολή δεν είναι ορατή αν το φύλλο είχε ανοιχθεί σε κατάσταση προστασίας εγγραφής. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε στο εικονίδιο Επεξεργασία αρχείου στην γραμμή λειτουργιών.

 3. Επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα. Επιλέξτε την μορφή χαρτιού Οριζόντια και πατήστε Εντάξει.

 4. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

  Ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το λειτουργικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να πατήσετε στο κουμπί Ιδιότητες και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας σε οριζόντιο προσανατολισμό από εκεί.

 5. Στο διάλογο Εκτύπωση στη σελίδα καρτέλας Γενικά, επιλέξτε τα περιεχόμενα για εκτύπωση:

  Όλα τα φύλλα - Όλα τα φύλλα θα εκτυπωθούν.

  Επιλεγμένα φύλλα - Μόνο τα επιλεγμένα φύλλα θα τυπωθούν. Όλα τα φύλλα των οποίων το όνομα (στο πυθμένα των καρτελών φύλλου) επιλέγεται θα τυπωθούν. Πατώντας , ενώ πατάτε το όνομα φύλλου μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή.

  Επιλεγμένα κελιά - Όλα τα επιλεγμένα κελιά θα εκτυπωθούν.

 6. Από όλες τις σελίδες χαρτιού που προκύπτουν από την παραπάνω επιλογή, μπορείτε να διαλέξετε την περιοχή των σελίδων χαρτιού για εκτύπωση:

  Όλες οι σελίδες - Εκτύπωση όλων των σελίδων που προκύπτουν.

  Σελίδες - Εισάγετε τις σελίδες για εκτύπωση. Οι σελίδες θα αριθμηθούν επίσης από το πρώτο φύλλο προς τα μπρος. Εάν δείτε στην προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας ότι το Φύλλο1 θα τυπωθεί σε 4 σελίδες και θέλετε να τυπώσετε τις δύο πρώτες σελίδες του Φύλλου2, εισάγετε εδώ 5-6.

Εάν, στην επιλογή Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης καθορίσατε μία ή περισσότερες περιοχές εκτύπωσης, θα εκτυπωθούν μόνο τα περιεχόμενα αυτών των περιοχών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!