Καθορισμός αριθμού σελίδων για εκτύπωση

Αν κάποιο φύλλο είναι πολύ μεγάλο για να εκτυπωθεί σε μία μόνο σελίδα, το LibreOffice Calc θα εκτυπώσει το τρέχον φύλλο διαιρώντας το ομοιόμορφα σε πολλές σελίδες. Επειδή η αυτόματη αλλαγή σελίδας δεν πραγματοποιείται πάντα στην καλύτερη δυνατή θέση, μπορείτε να καθορίσετε οι ίδιοι την κατανομή των σελίδων.

  1. Μεταβείτε στο φύλλο που θέλετε να εκτυπώσετε.

  2. Επιλέξτε Προβολή - Αλλαγή σελίδας.

  3. Θα δείτε την αυτόματη κατανομή του φύλλου στις σελίδες για εκτύπωση. Οι περιοχές εκτύπωσης που δημιουργούνται αυτόματα υποδηλώνονται με σκούρες γαλάζιες γραμμές, ενώ οι οριζόμενες από το χρήστη με ανοιχτές γαλάζιες γραμμές. Οι αλλαγές σελίδας (αλλαγές γραμμών και αλλαγές στηλών) επισημαίνονται με μαύρες γραμμές.

  4. Μπορείτε να μετακινήσετε τις γαλάζιες γραμμές με το ποντίκι. Θα βρείτε επιπλέον επιλογές στο μενού περιβάλλοντος, όπως πως να προσθέτετε μια περιοχή εκτύπωσης, πως να καταργείτε την κλίμακα και πως να εισαγάγετε χειροκίνητες αλλαγές γραμμών και στηλών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!