Εκτύπωση λεπτομερειών φύλλου

Όταν εκτυπώνετε ένα φύλλο, μπορείτε να επιλέξετε ποιες λεπτομέρειες θα εκτυπωθούν:

Για να επιλέξετε τις λεπτομέρειες, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Επιλέξτε το φύλλο που θέλετε να εκτυπώσετε.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

    Η εντολή δεν είναι ορατή αν το φύλλο είχε ανοιχθεί σε κατάσταση προστασίας εγγραφής. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε στο εικονίδιο Επεξεργασία αρχείου στην γραμμή λειτουργιών.

  3. Επιλέξτε την καρτέλα Φύλλο. Στην περιοχή Εκτύπωση επιλέξτε τις λεπτομέρειες που θα εκτυπωθούν και στη συνέχεια πατήστε εντάξει.

  4. Εκτυπώστε το έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!