Ενημέρωση συγκεντρωτικού γραφήματος

Εάν τα δεδομένα του φύλλου προέλευσης έχουν αλλαχθεί, πρέπει να ανανεώσετε τον συγκεντρωτικό πίνακα και το συγκεντρωτικό γράφημα ενημερώνεται αντίστοιχα. Για ανανέωση του συγκεντρωτικού πίνακα (και συνεπώς του συγκεντρωτικού γραφήματος):

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!