Φιλτράρισμα συγκεντρωτικών γραφημάτων

Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση ανεπιθύμητων δεδομένων από το συγκεντρωτικό γράφημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα στο συγκεντρωτικό γράφημα ή στον αντίστοιχο συγκεντρωτικό πίνακα, επειδή το τελικό γράφημα είναι ακριβώς το ίδιο.

Πλήκτρα πεδίου συγκεντρωτικού γραφήματος

Τα πλήκτρα του συγκεντρωτικού πίνακα είναι μοναδικά σε συγκεντρωτικά γραφήματα, τα κανονικά γραφήματα δεν τα έχουν. Τα πλήκτρα δείχνουν τη διάταξη του συγκεντρωτικού πίνακα, που είναι τα πεδία του συγκεντρωτικού πίνακα. Εάν υπάρχουν τα φίλτρα εμφανίζονται στην κορυφή. Τα πεδία σειράς εμφανίζονται στο τέλος του γραφήματος δίπλα-δίπλα και το υπόμνημα εμφανίζει τα πλήκτρα από τα στοιβαγμένα πεδία στήλης.

Πλήκτρα συγκεντρωτικού γραφήματος

Τα πλήκτρα έχουν μια αναδυόμενη ενέργεια συνδεμένη σε αυτά. Εάν υπάρχει κάποιο εφαρμοσμένο φίλτρο, τότε το βέλος γίνεται γαλάζιο (παρόμοιο με συγκεντρωτικό πίνακα), έτσι είναι πιο εύκολο να δείτε πότε ένα πεδίο έχει εφαρμοσμένο φίλτρο.

Τα υφιστάμενα φίλτρα εμφανίζουν τι φιλτράρεται: όταν δεν φιλτράρεται τίποτα εμφανίζουν "-όλα-", όταν κάποια δεδομένα είναι φιλτραρισμένα, τότε "-πολλά-" και όταν δεν είναι φιλτραρισμένη μόνο μία τιμή, εμφανίζεται η τιμή.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!