Επεξεργασία συγκεντρωτικών γραφημάτων

Επεξεργαστείτε ένα συγκεντρωτικό γράφημα κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα κανονικά γραφήματα.

Για να επεξεργαστείτε ένα συγκεντρωτικό γράφημα

 1. Κάντε κλικ σε ένα διάγραμμα για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του αντικειμένου:

  Μέγεθος και θέση της τρέχουσας σελίδας.

  Στοίχιση, αναδίπλωση κειμένου, εξωτερικά περιγράμματα και άλλα.

 2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα διάγραμμα για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας διαγράμματος:

  Τιμές δεδομένων διαγράμματος (για διαγράμματα με δικά τους δεδομένα)

  Τύπος διαγράμματος, άξονες, τίτλοι, τοίχοι, πλέγμα και άλλα.

 3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο του διαγράμματος κατά τη λειτουργία επεξεργασίας διαγράμματος:

  Κάντε διπλό κλικ σε ένα άξονα για να επεξεργαστείτε την κλίμακα, το τύπο το χρώμα του και διαφορες άλλες ιδιότητες.

  Κάντε διπλό κλικ σε ένα σημείο δεδομένων, ή σε μια σειρά δεδομένων στη λεζάντα για να επεξεργαστείτε τις γραφικές τιμές της σειράς δεδομένων.

  Με επιλεγμένη τη σειρά δεδομένων κάντε διπλό κλικ σε ένα μεμονωμένο σημείο δεδομένων για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του (για παράδειγμα μια ράβδο σε διάγραμμα με ράβδους).

  Κάντε διπλό κλικ στη λεζάντα για να επεξεργαστείτε τη λεζάντα. Κάντε κλικ και μετά διπλό κλικ σε ένα σύμβολο ή επιλεγμένη λεζάντα για να επεξεργαστείτε τις σχετικές σειρές δεδομένων.

  Κάντε διπλό κλικ σε ένα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του διαγράμματος, ή κάντε κλικ στο στοιχείο και ανοίξτε το μενού Μορφή για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του.

 4. Κάντε κλικ έξω από το διάγραμμα για να εξέλθετε από την τρέχουσα λειτουργία επεξεργασίας.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να τυπώσετε ένα διάγραμμα σε υψηλή ποιότητα, μπορείτε να εξάγετε το διάγραμμα σε αρχείο μορφής PDF και να τυπώσετε αυτό το αρχείο.


Στη κατάσταση επεξεργασίας διαγράμματος, βλέπετε την Γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης για διαγράμματα που βρίσκεται στο πάνω περίγραμμα του εγγράφου. Η γραμμή σχεδίασης προβάλλει μια υποομάδα των εικονιδίων της γραμμής εργαλείων Σχεδίασης του Draw και του Impress.

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο του διαγράμματος για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Το μενού περιβάλλοντος προσφέρει πολλές εντολές για την μορφοποίηση του επιλεγμένου στοιχείου.

Επεξεργασία τίτλων διαγραμμάτων

Επεξεργασία αξόνων διαγράμματος

Επεξεργασία υπομνημάτων διαγράμματος

Προσθήκη υφής σε ράβδους διαγράμματος

Προβολή 3Δ

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!