Διαγραφή συγκεντρωτικού γραφήματος

Για να διαγράψετε συγκεντρωτικό γράφημα, επιλέξτε το γράφημα και πατήστε Del.

Εικονίδιο σημείωσης

Κατά τη διαγραφή συγκεντρωτικού γραφήματος, ο συνδεμένος συγκεντρωτικός πίνακας δεν επηρεάζεται.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Εάν διαγράψετε έναν συγκεντρωτικό πίνακα συνδεμένο ένα συγκεντρωτικό γράφημα, διαγράφεται επίσης και το συγκεντρωτικό γράφημα. Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για να επιβεβαιώσει τη διαγραφή του συγκεντρωτικού γραφήματος.


Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!