Δημιουργία συγκεντρωτικών γραφημάτων

Για να δημιουργήσετε ένα συγκεντρωτικό γράφημα συνεχίστε ως εξής:

  1. Πατήστε μέσα στον συγκεντρωτικό πίνακα που θέλετε να παρουσιαστεί στο διάγραμμα σας.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή – Γράφημα ή πατήστε το εικονίδιο Εικονίδιο εισαγωγή γραφήματος Εισαγωγή γραφήματος στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Το LibreOffice Calc ανιχνεύει αυτόματα τον συγκεντρωτικό πίνακα και ανοίγει τον οδηγό συγκεντρωτικού πίνακα.

  1. Επιλέξτε το Τύπος γραφήματος για τα δεδομένα στον οδηγό γραφήματος.

Εικονίδιο σημείωσης

Οι σελίδες περιοχή δεδομένων και σειρά δεδομένων του οδηγού γραφήματος δεν είναι ενεργοποιημένες. Ελέγχονται από τον συγκεντρωτικό πίνακα.


  1. Επιλέξτε το Στοιχεία γραφήματος του συγκεντρωτικού γραφήματος στον οδηγό.

  2. Πατήστε Εντάξει για να κλείσετε τον οδηγό και να δημιουργήσετε το συγκεντρωτικό γράφημα.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!