Συγκεντρωτικό γράφημα

Ένα συγκεντρωτικό γράφημα είναι ένα γράφημα με περιοχή δεδομένων και σειρά δεδομένων ενός συγκεντρωτικού πίνακα.

Διαφορετικοί από τους πίνακες στατικού μεγέθους, όπου ο αριθμός των γραμμών και των στηλών είναι σταθερός, οι συγκεντρωτικοί πίνακες μπορούν να έχουν μεταβαλλόμενες διαστάσεις, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συγκεντρωτικού πίνακα και τα περιεχόμενα πηγής δεδομένων τους.

Τα συγκεντρωτικά γραφήματα παρακολουθούν τις αλλαγές στα δεδομένα που γίνονται σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα και ρυθμίζουν τη σειρά δεδομένων και την περιοχή δεδομένων αντίστοιχα.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!