Εισαγωγή και επεξεργασία σημειώσεων

Μπορείτε να αναθέσετε μια σημείωση σε κάθε κελί επιλέγοντας Εισαγωγή - Σημείωση. Η σημείωση δηλώνεται με ένα μικρό κόκκινο τετράγωνο στο κελί, τον δείκτη σημειώσεων.

Για να εμφανίσετε η συμβουλή βοηθείας για κάποιο επιλεγμένο κελί, χρησιμοποιήστε Δεδομένα - Εγκυρότητα- Βοήθεια εισαγωγής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!