Εφαρμογή πολλαπλών φύλλων

Εισαγωγή φύλλου

  1. Επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή- Φύλλο για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο ή ένα υπάρχον φύλλο από άλλο αρχείο μπροστά από το ενεργό φύλλο.

Επιλογή πολλαπλών φύλλων

Η καρτέλα φύλλου του τρέχοντος φύλλου είναι πάντοτε ορατή στα λευκά μπροστά από άλλες καρτέλες φύλλου. Οι άλλες καρτέλες φύλλου είναι γκρίζες όταν δεν επιλέγονται. Πατώντας άλλες καρτέλες φύλλου ενώ πατάτε μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά φύλλα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift++Page Up ή Page Down για να επιλέξετε πολλαπλά φύλλα μέσω του πληκτρολογίου σας.

Αναίρεση επιλογής

Για αναίρεση της επιλογής φύλλου, πατήστε στην καρτέλα φύλλου του ξανά, ενώ πατάτε το πλήκτρο . Το φύλλο που είναι προς το παρόν ορατό δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την επιλογή.

Υπολογισμός σε πολλαπλά φύλλα

Μπορείτε σε ένα τύπο να εισάγετε μια παραπομπή σε μια περιοχή φύλλων ορίζοντας το πρώτο και το τελευταίο φύλλο της περιοχής, για παράδειγμα, ο τύπος =SUM(Sheet1.A1:Sheet3.A1) αθροίζει όλα τα κελιά Α1 από το Φύλλο1 έως το Φύλλο3.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!