Εφαρμογή πολλαπλών πράξεων

Πολλαπλές πράξεις σε στήλες ή σειρές

Η εντολή Δεδομένα - Πολλαπλές πράξειςπαρέχει ένα εργαλείο σχεδίασης για ερώτησεις "Τι θα γίνει εάν". Στο υπολογιστικό σας φύλλο, εισάγετε τον τύπο υπολογισμού αποτελέσματος από τιμές που αποθηκεύονται σε άλλα κελιά. Έπειτα, ορίζετε μια περιοχή κελιού, όπου εισάγετε μερικές σταθερές τιμές και η εντολή πολλαπλών πράξεων θα υπολογίσει τα αποτελέσματα ανάλογα με τον τύπο.

Στο πεδίο Τύπος, εισάγετε την αναφορά του κελιού στον τύπο που εφαρμόζεται στην περιοχή δεδομένων. Στο πεδίο Είσοδος κελιού στήλης/Είσοδος κελιού γραμμής, εισάγετε την αναφορά του κελιού στο αντίστοιχο κελί που είναι μέρος του τύπου. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα από τα εξής παραδείγματα:

Παραδείγματα

Κατασκευάζετε παιχνίδια και τα πουλάτε προς $10 το τεμάχιο. Η κατασκευή κάθε παιχνιδιού κοστίζει $2, και επιπλέον έχετε πάγια έξοδα $10.000 ετησίως. Ποιο είναι το κέρδος σας για ένα χρόνο αν έχετε πουλήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών;

περιοχή φύλλου what-if

Υπολογισμός με έναν τύπο και μία μεταβλητή

 1. Για να υπολογίσετε το κέρδος, πληκτρολογήστε πρώτα έναν αριθμό ως ποσότητα (κομμάτια που πουλήσατε) - σε αυτό το παράδειγμα, 2000. Το κέρδος υπολογίζεται με τον τύπο Κέρδος=Ποσότητα * (Τιμή πώλησης - Άμεσα έξοδα) - Πάγια έξοδα. Πληκτρολογήστε τον τύπο στο κελί B5.

 2. Στη στήλη D εισάγετε τιμές για τις ετήσιες πωλήσεις, τη μία κάτω από την άλλη, π.χ. με βήματα αύξησης 500, από το 500 έως το 5000.

 3. Επιλέξτε την περιοχή D2:E11, και συνεπώς τις τιμές στη στήλη D και τα κενά κελιά κατά μήκος στη στήλη E.

 4. Επιλέξτε Δεδομένα - Πολλαπλές πράξεις.

 5. Με το δρομέα στο πεδίο Τύποι , πατήστε στο κελί Β5.

 6. Τοποθετήστε το δρομέα στο πεδίο Στήλη και πατήστε στο κελί B4. Αυτό σημαίνει ότι: B4, η ποσότητα, είναι η μεταβλητή στον τύπο η οποία αντικαθίσταται από τις επιλεγμένες τιμές της στήλης.

 7. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου με το κουμπί OK. Θα δείτε το κέρδος στη στήλη E.

Ταυτόχρονος υπολογισμός ενός αριθμού τύπων

 1. Διαγράψτε τη στήλη E.

 2. Εισαγάγετε τον ακόλουθο τύπο στο κελί C5: = B5 / B4. Τώρα υπολογίζετε το ετήσιο κέρδος ανά τεμάχιο που πωλείται.

 3. Επιλέξτε την περιοχή D2:F11, συνεπώς τρεις στήλες.

 4. Επιλέξτε Δεδομένα - Πολλαπλές πράξεις.

 5. Με το δρομέα τοποθετημένο στο πεδίο Τύποι , επιλέξτε τα κελιά από το B5 έως το C5.

 6. Τοποθετήστε το δρομέα στο πεδίο Στήλη και κάντε κλικ στο κελί B4.

 7. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου με το κουμπί Εντάξει. Τώρα βλέπετε τα κέρδη στην στήλη E και το ετήσιο κέρδος ανά τεμάχιο στην στήλη F.

Πολλαπλές πράξεις κατά μήκος γραμμών και στηλών

Το LibreOffice σας επιτρέπει να εκτελείτε πολλαπλές κοινές πράξεις για στήλες και γραμμές σε πίνακες 'διασταύρωσης', όπως ονομάζονται. Το κελί τύπου πρέπει να παραπέμπει τόσο στην περιοχή δεδομένων που είναι τακτοποιημένη σε γραμμές όσο και στην περιοχή που είναι τακτοποιημένη σε στήλες. Επιλέξτε την περιοχή που έχει καθοριστεί από τις δύο περιοχές δεδομένων και καλέστε το παράθυρο διαλόγου πολλαπλών πράξεων. Εισαγάγετε την παραπομπή στον τύπο στο πεδίο Τύποι. Το πεδίο Εισαγωγή κελιού γραμμής χρησιμοποιείται για την εισαγωγή της παραπομπής στο πρώτο κελί της περιοχής που είναι τακτοποιημένη σε γραμμές και το πεδίο Εισαγωγή κελιού στήλης στο πρώτο κελί της περιοχής που είναι τακτοποιημένη σε στήλες.

Υπολογισμός με δύο μεταβλητές

Θεωρήστε τις στήλες A και B του παρακάτω δείγματος πίνακα. Τώρα θέλετε να μην έχετε απλώς την ετήσια ποσότητα παραγωγής, αλλά και την τιμή πώλησης, καθώς και, σε κάθε περίπτωση, το κέρδος.

Αναπτύξτε τον πίνακα που παρουσιάζεται παραπάνω. Τα κελιά D2 ως D11 περιέχουν τους αριθμούς 500, 1000 κ.ο.κ, έως και 5000. Στα κελιά E1 ως H1 εισαγάγετε τους αριθμούς 8, 10, 15 και 20.

 1. Επιλέξτε την περιοχή D1:H11.

 2. Επιλέξτε Δεδομένα - Πολλαπλές πράξεις.

 3. Με το δρομέα στο πεδίο Τύποι πατήστε στο κελί Β5.

 4. Τοποθετήστε το δρομέα στο πεδίο Είσοδος κελιών γραμμής και πατήστε στο κελί B1. Αυτό σημαίνει ότι το B1, η τιμή πώλησης, είναι η μεταβλητή που έχει εισαχθεί οριζοντίως (με τις τιμές 8, 10, 15 και 20).

 5. Τοποθετήστε το δρομέα στο πεδίο κελί εισόδου στήλης και πατήστε στο B4. Αυτό σημαίνει ότι το B4, η ποσότητα, είναι η μεταβλητή που έχει εισαχθεί καθέτως.

 6. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου με το κουμπί Εντάξει. Θα δείτε τα κέρδη στη γραμμή E2:H11.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!