Πλοήγηση μέσω καρτελών φύλλου

Από προεπιλογή, το LibreOffice εμφανίζει ένα φύλλο "Φύλλο1" σε κάθε νέο έγγραφο υπολογιστικού φύλλου. Μπορείτε να προσθέσετε φύλλα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο (+) στο κάτω μέρος της οθόνης και να εναλλάξετε μεταξύ των φύλλων σε ένα υπολογιστικό φύλλο χρησιμοποιώντας τις καρτέλες των φύλλων.

note

Εάν οι καρτέλες του φύλλου δεν είναι ορατές, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προβολή - Καρτέλες φύλλου για να τις εμφανίσετε στο κάτω μέρος της οθόνης.


Καρτέλες φύλλου

Πλήκτρα πλοήγησης φύλλου

Τα πλήκτρα πλοήγησης ενεργοποιούνται όταν ο αριθμός των φύλλων στο έγγραφο είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των φύλλων που εμφανίζονται στη γραμμή πλοήγησης φύλλων.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά περιήγησης για να εμφανίσετε όλα τα φύλλων του έγγραφου σας. Πατήστε στο κουμπί στο αριστερό ή στο δεξιό άκρο εμφανίζει, αντίστοιχα, την πρώτη ή τελευταία καρτέλα φύλλου. Τα μεσαία πλήκτρα επιτρέπουν στον χρήστη να μετακινηθεί προς τα μπροστά και προς τα πίσω μέσα από όλες τις καρτέλες φύλλων. Για να εμφανιστεί το ίδιο το φύλλο, πατήστε στην καρτέλα φύλλου.

Εικονίδιο Νέο φύλλο

Αριστερό πάτημα: Προσθέτει ένα νέο κενό φύλλο στα δεξιά του τρέχοντος φύλλου.

Δεξιό πάτημα: Ανοίγει ένα υπομενού με όλα τα φύλλα που δεν έχουν επισημανθεί ως κρυφά. Πατήστε σε ένα όνομα φύλλου για να μεταβείτε σε αυτό. Τα κρυφά φύλλα δεν παρατίθενται στο υπομενού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!