Περιήγηση σε καρτέλες φύλλου

Ως προεπιλογή, το LibreOffice εμφανίζει τρία φύλλα "Φύλλο1" έως "Φύλλο3", σε κάθε νέο υπολογιστικό φύλλο. Μπορείτε να μετακινήστε από φύλλο σε φύλλο χρησιμοποιώντας τις καρτέλες φύλλων στο κάτω μέρος της οθόνης.

Καρτέλες φύλλου

Εικονίδιο

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά περιήγησης για να εμφανίσετε όλα τα φύλλων του έγγραφου σας. Πατήστε στο κουμπί στο αριστερό ή στο δεξιό άκρο εμφανίζει, αντίστοιχα, την πρώτη ή τελευταία καρτέλα φύλλου. Τα μεσαία πλήκτρα επιτρέπουν στον χρήστη να μετακινηθεί προς τα μπροστά και προς τα πίσω μέσα από όλες τις καρτέλες φύλλων. Για να εμφανιστεί το ίδιο το φύλλο, πατήστε στην καρτέλα φύλλου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!