Εισαγωγή τύπων πλεγμάτων

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα για το πώς μπορείτε να κάνετε εισαγωγή ενός τύπου πίνακα χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες για τη σημασία των συναρτήσεων πίνακα.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε πληκτρολογήσει 10 αριθμούς στις στήλες A και B (A1:A10 και B1:B10), και θα θέλατε να υπολογίσετε το άθροισμα κάθε γραμμής της στήλης C.

  1. Με το ποντίκι επιλέξτε την περιοχή C1:C10, στην οποία πρόκειται να εμφανιστούν τα αποτελέσματα.

  2. Πατήστε το πλήκτρο F2 ή πατήστε στη γραμμή εισαγωγής της γραμμής τύπων.

  3. Πληκτρολογήστε το σύμβολο ισότητας (=).

  4. Επιλέξτε την περιοχή A1:A10, η οποία περιέχει τις πρώτες τιμές για τον τύπο αθροίσματος.

  5. Πατήστε το πλήκτρο (+) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

  6. Τώρα επιλέξτε τους αριθμούς στη δεύτερη στήλη στα κελιά B1:B10.

  7. Τερματίστε τη εισαγωγή με το συνδυασμό πλήκτρων: Shift++Enter.

Η περιοχή πίνακα προστατεύεται αυτόματα από τυχόν τροποποιήσεις, όπως για παράδειγμα διαγραφή γραμμών ή στηλών. Ωστόσο, είναι δυνατό να γίνει επεξεργασία της μορφοποίησης, π.χ. του παρασκηνίου του κελιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!