Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Calc

Στη γενική σελίδα βοήθειας του LibreOffice θα βρείτε οδηγίες που ισχύουν για όλες τις εφαρμογές, όπως η εργασία με παράθυρα και μενού, η προσαρμογή του LibreOffice, οι προελεύσεις δεδομένων, η Συλλογή, η μεταφορά και απόθεση, κλπ.

Εάν θέλετε βοήθεια σε κάποια άλλη εφαρμογή, μεταβείτε στη βοήθεια εκείνης της εφαρμογής μέσω των πεδίων της περιοχής περιήγησης στα αριστερά σας.

Μορφοποίηση πινάκων και κελιών

Πάγωμα γραμμών ή στηλών ως επικεφαλίδες

Επισήμανση αρνητικών αριθμών

Κελιά σε νομισματική μορφή

Απενεργοποίηση αυτόματων αλλαγών

Σχεδίαση υπολογιστικών φύλλων

Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης σε επιλεγμένη περιοχή κελιού

Επιλογή θεμάτων για υπολογιστικά φύλλα

Ανάθεση μορφοποίησης με τύπο

Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους

Αναίρεση έντονης μορφοποίησης για ένα έγγραφο

Αντιγραφή σε πολλαπλά φύλλα

Επιλογή πολλαπλών κελιών

Συγχώνευση και κατάργηση συγχώνευσης κελιών

Μορφοποίηση αριθμών με δεκαδικούς

Μορφές αριθμών από το χρήστη

Μορφοποίηση αριθμών ως κείμενο

Μετατροπή κειμένου σε αριθμούς

Εισαγωγή και επεξεργασία σημειώσεων

Μετονομασία φύλλων

Αλλαγή ύψους γραμμής ή πλάτους στήλης

Αλλαγή προβολών πίνακα

Χρήση στρογγυλοποιημένων αριθμών

Αντιγραφή μόνο ορατών κελιών

Αντιγραφή μορφοποίησης με το εργαλείο κλωνοποίησης μορφοποίησης

Εισαγωγή αλλαγών γραμμής στα κελιά

Περιστροφή κειμένου

Εγγραφή κειμένου πολλαπλών γραμμών

Κείμενο ως εκθέτης / δείκτης

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Αλλαγή χρώματος του κειμένου

Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης εισαγωγής ή αντικατάστασης

Εισαγωγή μη χωριζόμενων διαστημάτων, ενωτικών και ήπιων ενωτικών

Καταγραφή αλλαγών

Εισαγωγή τιμών και τύπων

Εισαγωγή τιμών

Υπολογισμός με τύπους

Εμφάνιση τύπων ή τιμών

Εισαγωγή τύπων

Αντιγραφή τύπων

Υπολογισμοί σε υπολογιστικά φύλλα

Υπολογισμός με ημερομηνίες και χρόνους

Υπολογισμός διαφορών ώρας

Εισαγωγή κλασμάτων

Εισαγωγή αριθμού με αρχικά μηδενικά

Εφαρμογή πολλαπλών φύλλων

Περιήγηση σε καρτέλες φύλλου

Αυτόματη συμπλήρωση με δεδομένα βασισμένο στα διπλανά κελιά

Εφαρμογή καταλόγων ταξινόμησης

Εφαρμογή φίλτρων

Εφαρμογή αυτόματου φίλτρου

Εφαρμογή προχωρημένων φίλτρων

Αντιγραφή μόνο ορατών κελιών

Εισαγωγή τύπων πλεγμάτων

Περιστροφή πινάκων (αντιμετάθεση)

Συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη

Εισαγωγή παραπομπών

Ονομασία κελιών

Αναγνώριση ονομάτων ως διευθυνσιοδότηση

Παραπομπή κελιών με μεταφορά και απόθεση

Ονομασίες και παραπομπές, απόλυτες και σχετικές

Παραπομπές σε URLs

Παραπομπή κελιού σε άλλα φύλλα

Εισαγωγή τύπων πλεγμάτων

Εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων σε πίνακα (ΕρώτημαΙστού)

Περιοχές βάσης δεδομένων σε πίνακες

Καθορισμός περιοχών βάσης δεδομένων

Φιλτράρισμα περιοχών κελιών

Ταξινόμηση περιοχών βάσης δεδομένων

Ειδικοί υπολογισμοί

Συγκεντρωτικός πίνακας

Δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων

Επεξεργασία συγκεντρωτικών πινάκων

Φιλτράρισμα συγκεντρωτικών πινάκων

Ενημέρωση συγκεντρωτικών πινάκων

Διαγραφή συγκεντρωτικών πινάκων

Επιλογή περιοχών εξόδου συγκεντρωτικού πίνακα

Ενοποίηση δεδομένων

Εφαρμογή αναζήτησης τιμής στόχου

Εφαρμογή πολλαπλών πράξεων

Εγκυρότητα των περιεχομένων των κελιών

Χρήση σεναρίων

Εκτύπωση και προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ορισμός περιοχών εκτύπωσης σε ένα φύλλο

Εκτύπωση λεπτομερειών φύλλου

Καθορισμός αριθμού σελίδων για εκτύπωση

Εκτύπωση φύλλων σε οριζόντια μορφή

Εκτύπωση γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα

Ορισμός γραφικών ή χρωμάτων στο παρασκήνιο σελίδων (υδατογραφία)

Εισαγωγή και εξαγωγή εγγράφων

Άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων κειμένου CSV

Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων κειμένου CSV με τύπους

Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων dBase

Αποθήκευση και άνοιγμα φύλλων σε μορφή HTML

Αποστολή εγγράφων ως ηλ. ταχυδρομείο

Άνοιγμα εγγράφων αποθηκευμένων σε άλλες μορφές

Αποθήκευση εγγράφων σε άλλες μορφές

Διάφορα

Πλήκτρα συντόμευσης (LibreOffice Calc προσιτότητα)

Επικόλληση περιεχομένων σε ειδικές μορφοποιήσεις

Αλλαγή του καταλόγου εργασίας σας

Προστασία κελιών από αλλαγές

Κατάργηση προστασίας κελιών

Πάγωμα γραμμών ή στηλών ως επικεφαλίδες

Εισαγωγή και επεξεργασία σημειώσεων

Περιστροφή πινάκων (αντιμετάθεση)

Συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη

Εισαγωγή εξωτερικών δεδομένων σε πίνακα (ΕρώτημαΙστού)

Έτη 19xx/20xx

Εισαγωγή, Επεξεργασία, Αποθήκευση εικόνων ψηφιογραφίας (Bitmaps)

Εφαρμογή τεχνοτροπιών γραμμών χρησιμοποιώντας γραμμές εργαλείων

Καθορισμός τεχνοτροπιών βέλους

Ορισμός τεχνοτροπιών γραμμών

Καταγραφή μακροεντολής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!