Πάγωμα γραμμών ή στηλών ως επικεφαλίδες

Εάν έχετε μεγάλες γραμμές ή στήλες δεδομένων που εκτείνονται πέρα από την περιοχή προβολής του φύλλου, μπορείτε να παγώσετε μερικές γραμμές ή στήλες, που σας επιτρέπει να δείτε τις παγωμένες στήλες ή γραμμές καθώς βλέπετε τα υπόλοιπα δεδομένα.

  1. Επιλέξτε την από κάτω γραμμή, ή την στήλη που βρίσκεται δεξιά από την γραμμή ή την στήλη που θέλετε να είναι η παγωμένη περιοχή. Όλες οι πάνω γραμμές, ή όλες οι στήλες αριστερά της επιλογής παγώνουν.

    Για να παγώσετε ταυτόχρονα οριζόντια και κάθετα, επιλέξτε το κελί που βρίσκεται κάτω από την γραμμή και δεξιά της στήλης που θέλετε να παγώσετε.

  2. Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα γραμμών και στηλών.

    Για απενεργοποίηση, επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα γραμμών και στηλών ξανά.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν η περιοχή που ορίστηκε θα φέρει γραμμές κύλισης, εφαρμόστε την εντολή Προβολή - Διαίρεση παραθύρου.


Εικονίδιο σημείωσης

Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια συγκεκριμένη γραμμή σε όλες τις σελίδες ενός εγγράφου, επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!