Πλήκτρα συντόμευσης (LibreOffice Calc προσιτότητα)

Ανατρέξτε επίσης στον κατάλογο με τα πλήκτρα συντόμευσης για LibreOffice Calc και με τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης του LibreOffice.

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Κατάσταση επιλογής κελιού

Εικονίδιο

Σε πλαίσιο κειμένου το οποίο περιέχει το κουμπί ελαχιστοποίησης του παραθύρου διαλόγου, πιέστε το πλήκτρο F2 για να εισέλθετε στη κατάσταση επιλογής κελιού. Επιλέξτε οποιοδήποτε πλήθος κελιών και έπειτα πιέστε πάλι το πλήκτρο F2 για να εμφανιστεί το παράθυρό διαλόγου.

Στη κατάσταση επιλογής κελιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κοινά πλήκτρα περιήγησης για την επιλογή κελιών.

Έλεγχος της διάρθρωσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για την Διάρθρωση:

Επιλογή αντικειμένου σχεδίασης ή γραφικού

  1. Για να ανοίξετε την γραμμή εργαλείων σχεδίασης, επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Σχεδίαση.

  2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να επιλέγει η γραμμή εργαλείων Σχεδίαση.

  3. Αν το εργαλείο επιλογής είναι ενεργό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων +Enter. Με αυτό τον τρόπο επιλέγεται το πρώτο αντικείμενο σχεδίασης η γραφικό που υπάρχει στο φύλλο.

  4. Με το συνδυασμό +F6 επαναφέρεται η εστίαση στο έγγραφο.

    Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Tab για να επιλέξετε το επόμενο αντικείμενο σχεδίασης ή γραφικού και για να επιλέξετε το προηγούμενο χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!