Εισαγωγή αριθμού με αρχικά μηδενικά

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εισάγετε ακεραίους που ξεκινούν με μηδενικό:

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε μια αριθμητική μορφοποίηση σε μια στήλη με αριθμούς που είναι καταχωρημένοι σε μορφή κειμένου (παραδείγματος χάρη, το κείμενο "000123" να γίνει ο αριθμός "123"), κάντε τα παρακάτω:

  1. Επιλέξτε τη στήλη στην οποία βρίσκονται τα ψηφία σε μορφή κειμένου. Καθορίστε τη μορφή κελιού σε αυτή τη στήλη ως "Αριθμό".

  2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση

  3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, εισάγετε ^[0-9]

  4. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση, εισάγετε &

  5. Σημειώστε Κανονικές εκφράσεις

  6. Σημειώστε Μόνο τρέχουσα επιλογή

  7. Πατήστε Αντικατάσταση όλων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!