Αποθήκευση και άνοιγμα φύλλων σε μορφή HTML

Αποθήκευση φύλλων σε μορφή HTML

Το LibreOffice Calc αποθηκεύει όλα μαζί τα φύλλα ενός εγγράφου του Calc ως έγγραφο HTML. Στην αρχή του εγγράφου HTML προστίθενται αυτόματα μια επικεφαλίδα και ένας κατάλογος υπερσυνδέσμων που οδηγούν στα επιμέρους φύλλα του εγγράφου.

Οι αριθμοί εμφανίζονται όπως έχουν γραφτεί. Επιπλέον, στην ετικέτα <SDVAL> HTML, εγγράφεται η ακριβής εσωτερική τιμή αριθμού έτσι ώστε αφού ανοίξετε το έγγραφο HTML στο LibreOffice να ξέρετε ότι έχετε τις ακριβείς τιμές.

  1. Για να αποθηκεύσετε το τρέχον έγγραφο του Calc σε μορφή HTML, επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

  2. Στην περιοχή Τύπος αρχείου του LibreOffice Calc, επιλέξτε τον τύπο αρχείου "Έγγραφο HTML (LibreOffice Calc)".

  3. Εισάγετε ένα Όνομα αρχείου και πατήστε Αποθήκευση.

Άνοιγμα φύλλων σε μορφή HTML

Το LibreOffice προσφέρει διάφορα φίλτρα για να ανοίγετε αρχεία HTML, τα οποία μπορείτε να επιλέξετε στην επιλογή Αρχείο - Άνοιγμα στο πεδίο Τύπος αρχείου:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!