Εισαγωγή τύπων

Μπορείτε να εισάγετε μαθηματικούς τύπους με διάφορους τρόπους: χρησιμοποιώντας τα εικονίδια, ή πληκτρολογώντας στο πληκτρολόγιο, ή χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τις δύο μεθόδους.

  1. Πατήστε στο κελί όπου θέλετε να εισαγάγετε τον τύπο.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Τύπος στη γραμμή τύπων.

    Τώρα θα δείτε το σύμβολο της ισότητας στη γραμμή εισαγωγής και μπορείτε να αρχίσετε την εισαγωγή του τύπου.

  3. Αφού κάνετε την εισαγωγή των απαιτούμενων τιμών, πατήστε το πλήκτρο εισαγωγή ή πατήστε στο εικονίδιο Αποδοχή για να εισαγάγετε το αποτέλεσμα στο ενεργό κελί. Αν θέλετε να καταργήσετε την καταχώριση στην γραμμή εισαγωγής, πατήστε το πλήκτρο διαφυγής ή πατήστε Άκυρο.

Φυσικά, μπορείτε να εισαγάγετε επίσης τις τιμές και τους τύπους απευθείας στα κελιά ακόμα και αν δεν μπορείτε να δείτε το δρομέα εισαγωγής. Οι τύποι θα πρέπει πάντα να αρχίζουν με το σύμβολο της ισότητας.

Μπορείτε επίσης να πιέσετε το πλήκτρο + ή - στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ξεκινήσετε έναν τύπο. Θα πρέπει να έχετε ήδη ενεργοποιήσει το πλήκτρο Numlock. Για παράδειγμα, πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα στη σειρά:

+ 5 0 - 8 Enter

Βλέπετε το αποτέλεσμα 42 στο κελί. Το κελί περιέχει τον τύπο =+50-8.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν επεξεργάζεστε ένα τύπο με αναφορές, οι αναφορές και τα συνδεμένα κελιά θα τονιστούν με το ίδιο χρώμα. Μπορείτε τώρα να αλλάξετε το μέγεθος του περιγράμματος αναφοράς χρησιμοποιώντας το ποντίκι και η αναφορά στον εμφανιζόμενο τύπο στη γραμμή εισόδου αλλάζει επίσης. Προβολή αναφορών με χρώμα μπορούν να απενεργοποιηθούν στο - LibreOffice Calc - Προβολή.


Εικονίδιο συμβουλής

Αν θέλετε να δείτε τον υπολογισμό των μεμονωμένων στοιχείων ενός τύπου, επιλέξτε τα αντίστοιχα στοιχεία και πατήστε το F9. Για παράδειγμα, στον τύπο =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12), επιλέξτε το τμήμα SUM(C1:D12) και πατήστε το F9 για να δείτε το μερικό άθροισμα αυτής της περιοχής.


Αν προκύψει σφάλμα όταν δημιουργείτε τον τύπο, τότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο ενεργό κελί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!