Αντιγραφή τύπων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αντιγράψετε έναν τύπο. Μια προτεινόμενη μέθοδος είναι:

  1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο.

  2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντιγραφή, ή πατήστε +C για να το αντιγράψετε.

  3. Επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να αντιγραφεί ο τύπος.

  4. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επικόλληση, ή πιέστε +V. Ο τύπος θα τοποθετηθεί στο νέο κελί.

Αν θέλετε να αντιγράψετε έναν τύπο σε πολλαπλά κελιά, υπάρχει ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για αντιγραφή σε παρακείμενες περιοχές κελιών:

  1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει τον τύπο.

  2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού κάτω δεξιά του επισημασμένου περιγράμματος του κελιού, και συνεχίστε να έχετε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού μέχρι ο δείκτης να αλλάξει σε σύμβολο σταυρού.

  3. Έχοντας το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο, σύρετε το προς τα κάτω ή προς τα δεξιά πάνω από όλα τα κελιά στα οποία θέλετε να αντιγράψετε τον τύπο.

  4. Όταν απελευθερώσετε το πλήκτρο του ποντικιού, ο τύπος θα αντιγραφεί στα κελιά και θα προσαρμοστεί αυτόματα.

Αν δεν θέλετε οι τιμές και τα κείμενα να προσαρμόζονται αυτόματα, τότε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενώ σύρετε. Ωστόσο, οι τύποι προσαρμόζονται πάντα αναλόγως.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!