Μορφές αριθμών από το χρήστη

Μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας μορφές αριθμού για την εμφάνιση των αριθμών στο LibreOffice Calc.

Για παράδειγμα, εμφάνιση του αριθμού 10,200,000 ως 10.2 Εκατομμύρια:

  1. Επιλέξτε τα κελιά στα οποία θέλετε να εφαρμοστεί μια νέα ορισμένη από τον χρήστη μορφή.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά - Αριθμοί.

  3. Στο πλαίσιο καταλόγου Κατηγορίες επιλέξτε "Προσαρμοσμένα".

  4. Στο πλαίσιο κειμένου Κωδικός μορφοποίησης εισάγετε τον παρακάτω κωδικό:

    0.0,, "Εκατομμύρια"

  5. Πατήστε εντάξει.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα αποτελέσματά της στρογγυλοποίησης, των οριοθετών χιλιάδων (,), των οριοθετών δεκαδικών (.) και των χαρακτήρων κράτησης θέσης # και 0.

Aριθμός

.#,, "Εκατομμύρια"

0.0,, "Εκατομμύρια"

#,, "Εκατομμύρια"

10200000

10.2 Εκατομμύρια

10.2 Εκατομμύρια

10 Εκατομμύρια

500000

.5 Εκατομμύρια

0.5 Εκατομμύρια

1 Εκατομμύριο

100000000

100. Εκατομμύρια

100.0 Εκατομμύρια

100 Εκατομμύρια


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!