Μορφοποίηση αριθμών με δεκαδικούς

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο φύλλο, για παράδειγμα 1234.5678. Αυτός ο αριθμός θα εμφανιστεί στην προεπιλεγμένη μορφή αριθμού, με δύο δεκαδικά ψηφία. Όταν επιβεβαιώσετε την καταχώριση, θα δείτε 1234.57. Μόνο η εμφάνιση του αριθμού στο έγγραφο στρογγυλοποιείται. Εσωτερικά, ο αριθμός διατηρεί τα τέσσερα δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή.

Μορφοποίηση αριθμών με δεκαδικούς:

  1. Τοποθετήστε το δρομέα στον αριθμό και επιλέξτε Μορφή - Κελιά για να γίνει εκκίνηση του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

  2. Στην καρτέλα Αριθμοί θα δείτε μια επιλογή προκαθορισμένων μορφών αριθμών. Στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου θα δείτε μια προβολή του αριθμού που πληκτρολογήσατε αν είχατε ορίσει μια συγκεκριμένη μορφή για αυτόν.

Εικονίδιο

Αν θέλετε να τροποποιήσετε μόνο τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ή Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού στη γραμμή μορφοποίησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!