Σχεδίαση υπολογιστικών φύλλων

Μορφοποίηση κειμένου σε υπολογιστικό φύλλο

  1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  2. Επιλέξτε τις ιδιότητες κειμένου, που επιθυμείτε, από την γραμμή αντικειμένων Μορφοποίηση του υπολογιστικού φύλλου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Μορφή - Κελιά. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών όπου μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ιδιότητες κειμένου στην καρτέλα Γραμματοσειρά.

Μορφοποίηση αριθμών σε υπολογιστικό φύλλο

  1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους αριθμούς που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  2. Για να μορφοποιήσετε αριθμούς στην προεπιλεγμένη νομισματική μορφή ή ως ποσοστά, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στην γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση του υπολογιστικού φύλλου. Για περισσότερες επιλογές μορφοποίησης, επιλέξτε Μορφή - Κελιά. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των προκαθορισμένων μορφών ή να καθορίσετε την δική σας μορφή στην σελίδα καρτέλας Αριθμοί.

Μορφοποίηση περιγραμμάτων και φόντου για κελιά και σελίδες

  1. Μπορείτε να αποδώσετε μια μορφή σε οποιαδήποτε ομάδα κελιών επιλέγοντας πρώτα τα κελιά (για πολλαπλή επιλογή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο όταν πατάτε) και έπειτα ενεργοποιήστε τον διάλογο Μορφή κελιών στο Μορφή - Κελιά. Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να επιλέξετε γνωρίσματα όπως σκιές και παρασκήνια.

  2. Για να εφαρμόσετε χαρακτηριστικά μορφοποίησης σε ένα ολόκληρο φύλλο, επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας. Μπορείτε να ορίσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, παραδείγματος χάρη, να εμφανίζονται σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα.

Εικονίδιο σημείωσης

Μια εικόνα που έχετε φορτώσει με Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Παρασκήνιο είναι ορατή μόνο στην εκτύπωση, ή στην προεπισκόπηση εκτύπωσης. Για να εμφανίσετε επίσης μια εικόνα παρασκηνίου στην οθόνη, εισαγάγετε την εικόνα του γραφικού επιλέγοντας Εισαγωγή - Εικόνα - Από αρχείο και τακτοποιήστε την εικόνα πίσω από τα κελιά επιλέγοντας Μορφή - Τακτοποίηση - Στο παρασκήνιο. Χρησιμοποιήστε την Πλοήγηση για να επιλέξετε την εικόνα παρασκηνίου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!