Αντιγραφή σε πολλαπλά φύλλα

Στο LibreOffice Calc μπορείτε να εισάγετε τιμές, κείμενο ή τύπους, τα οποία αντιγράφονται ταυτόχρονα σε άλλα φύλλα του εγγράφου σας που έχετε επιλέξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!