Επιλογή θεμάτων για φύλλα

Στο LibreOffice Calc υπάρχει ένα προκαθορισμένο σύνολο από θέματα μορφοποίησης τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στο δικό σας υπολογιστικό φύλλο.

Δεν είναι δυνατόν να προσθέσετε θέματα στο Calc και δεν μπορούν να τροποποιηθούν τα υπάρχοντα. Εν τούτοις, μπορείτε να τροποποιήσετε τις τεχνοτροπίες τους μετά την εφαρμογή των θεμάτων σε κάποιο υπολογιστικό φύλλο.

Πριν να μορφοποιήσετε ένα φύλλο με την χρήση κάποιου θέματος, πρέπει να εφαρμόσετε τουλάχιστον μια τεχνοτροπία κελιού χρήστη σε κάποιο κελί του φύλλου. Κατόπιν μπορείτε να τροποποιήσετε την μορφοποίηση κελιού επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κάποιο θέμα μέσω του παραθύρου διαλόγου Επιλογή θεμάτων.

Για να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία κελιού χρήστη σε κάποιο κελί, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο τεχνοτροπιών και στο χαμηλότερο πλαίσιο καταλόγου επιλέξτε την προβολή τεχνοτροπίας χρήστη. Θα εμφανιστεί ένας κατάλογος των υπαρχόντων τεχνοτροπιών κελιών που ορίστηκαν από τον χρήστη. Διπλοπατήστε σε ένα όνομα από το παράθυρο τεχνοτροπιών για να εφαρμόσετε αυτήν την τεχνοτροπία στα επιλεγμένα κελιά.

Εφαρμογή ενός θέματος σε υπολογιστικό φύλλο:

 1. Πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή θεμάτων στη γραμμή Εργαλεία.

  Εικονίδιο Θέματα

  Επιλέξτε θέματα

  Εμφανίζεται ο διάλογος Επιλογή θεμάτων. Σε αυτόν τον διάλογο αναφέρονται όλα τα διαθέσιμα θέματα όλου του υπολογιστικού φύλλου και στο παράθυρο τεχνοτροπιών αναφέρονται οι προσαρμοσμένες τεχνοτροπίες για τα συγκεκριμένα κελιά.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή θεμάτων, επιλέξτε το θέμα που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στο υπολογιστικό φύλλο.

 3. Πατήστε εντάξει

  Μόλις επιλέξετε κάποιο άλλο θέμα στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή θεμάτων, ορισμένες από τις ιδιότητες του στυλ χρήστη θα εφαρμοστούν στο τρέχον υπολογιστικό φύλλο. Οι τροποποιήσεις θα γίνουν αμέσως ορατές στο υπολογιστικό σας φύλλο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!