Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων dBase

Μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε δεδομένα σε μορφή αρχείων dBase ( αρχεία με επέκταση *.dbf) σε LibreOffice Base ή σε υπολογιστικό φύλλο. Στο LibreOffice Base, μια βάση δεδομένων dBase είναι ένας φάκελος ο οποίος περιέχει αρχεία με την επέκταση *.dbf. Κάθε αρχείο αντιστοιχεί σε ένα πίνακα της βάσης δεδομένων. Όταν ανοίγετε και αποθηκεύετε ένα αρχείο dBase μέσω του LibreOffice, οι τύποι και οι μορφοποιήσεις χάνονται.

Για να εισάγετε ένα αρχείο dBase σε υπολογιστικό φύλλο

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

 2. Εντοπίστε το αρχείο *.dbf που θέλετε να εισάγετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείων dBase.

 4. Πατήστε Εντάξει.

  Το αρχείο dBase ανοίγει ως ένα νέο αρχείο υπολογιστικού φύλλου Calc.

  Εικονίδιο προειδοποίησης

  Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το υπολογιστικό φύλλο ως αρχείο dBase, μην τροποποιήσετε ή διαγράψετε την πρώτη γραμμή του αρχείου που εισάγατε. Αυτή η γραμμή περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε μια βάση δεδομένων dBase.


Για να εισάγετε ένα αρχείο dBase σε ένα πίνακα βάσης δεδομένων

Ένας πίνακας βάσης δεδομένων μιας LibreOffice Base στη πραγματικότητα είναι μια σύνδεση προς μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Νέο - Βάση δεδομένων.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως, εισάγετε ένα όνομα για την βάση δεδομένων.

 3. Κλικ Αποθήκευση.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος βάσης δεδομένων του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες βάσης δεδομένων, επιλέξτε "dBASE".

 5. Πατήστε Επόμενο.

 6. Πατήστε Περιήγηση.

 7. Εντοπίστε τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το αρχείο dBase και πατήστε Εντάξει.

 8. Πατήστε Δημιουργία.

Για αποθήκευση υπολογιστικού φύλλου ως αρχείου dBASE

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

 2. Στο πλαίσιο Μορφή αρχείου, επιλέξτε "αρχείο dBase".

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο dBase.

 4. Κλικ Αποθήκευση.

Εικονίδιο σημείωσης

Εξάγονται μόνο τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!