Φιλτράρισμα συγκεντρωτικών πινάκων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για την αφαίρεση ανεπιθύμητων δεδομένων από ένα συγκεντρωτικό πίνακα.

Πατήστε Φίλτρο στο φύλλο για να καλέσετε το διάλογο για τις συνθήκες φίλτρου. Εναλλακτικά, καλέστε το μενού περιεχομένου του συγκεντρωτικού πίνακα και επιλέξτε την εντολή Φίλτρο. Ο διάλογος Φίλτρο εμφανίζεται. Εδώ μπορείτε να φιλτράρετε το συγκεντρωτικό πίνακα.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το βέλος σε ένα κουμπί στο συγκεντρωτικό πίνακα για να εμφανίσετε ένα πτυσσόμενο παράθυρο. Σε αυτό το πτυσσόμενο παράθυρο, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ορατότητας του συνδεμένου πεδίου.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!