Επεξεργασία συγκεντρωτικών πινάκων

Πατήστε σε ένα από τα κουμπιά στο συγκεντρωτικό πίνακα και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού. Θα εμφανιστεί ένα ειδικό σύμβολο δίπλα από το δείκτη του ποντικιού.

Σύροντας το κουμπί σε μια διαφορετική θέση στη γραμμή, μπορείτε να τροποποιήσετε τη σειρά των στηλών. Αν σύρετε ένα κουμπί από τη γραμμή στην αριστερή άκρη του πίνακα σε μια γραμμή της περιοχής κεφαλίδων, μπορείτε να αλλάξετε μια στήλη σε γραμμή.

Στον διάλογο του συγκεντρωτικού πίνακα, μπορείτε να μεταφέρετε ένα πλήκτρο στην περιοχή Φίλτρα για να δημιουργήσετε ένα πλήκτρο και ένα πλαίσιο καταλόγου πάνω από τον συγκεντρωτικό πίνακα. Το πλαίσιο καταλόγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φιλτράρει τον συγκεντρωτικό πίνακα κατά τα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορά και απόθεση μέσα στον συγκεντρωτικό πίνακα για να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο πεδίο σελίδας ως φίλτρο.

Για να αφαιρέσετε ένα κουμπί από τον πίνακα, απλά σύρετε το εκτός του συγκεντρωτικού πίνακα. Απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού όταν ο δείκτης του ποντικιού που είναι τοποθετημένος εντός του φύλλου αλλάξει σε ένα 'μη επιτρεπτό' εικονίδιο. Το κουμπί διαγράφεται.

Για να επεξεργαστείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα, πατήστε σε ένα κελί μέσα στον συγκεντρωτικό πίνακα και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος. Στο μενού περιβάλλοντος θα βρείτε την εντολή Ιδιότητες, η οποία εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Διάταξη συγκεντρωτικού πίνακα για τον τρέχοντα συγκεντρωτικό πίνακα.

Στο συγκεντρωτικό πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές μεταφορά και απόθεση ή αποκοπή/επικόλληση, ώστε να αναδιατάξετε τη σειρά των πεδίων δεδομένων.

Μπορείτε να αποδώσετε προσαρμοσμένα ονόματα προβολής σε πεδία, μέλη πεδίων, μερικά αθροίσματα (με μερικούς περιορισμούς) και συνολικά αθροίσματα στους συγκεντρωτικούς πίνακες. Ένα προσαρμοσμένο όνομα προβολής εκχωρείται σε ένα στοιχείο αντικαθιστώντας το αρχικό όνομα με ένα άλλο όνομα.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!