Διαγραφή συγκεντρωτικών πινάκων

Για να διαγράψετε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, πατήστε σε οποιοδήποτε κελί στο συγκεντρωτικό πίνακα, έπειτα επιλέξτε Διαγραφή από το μενού περιεχομένου.

warning

Εάν διαγράψετε έναν συγκεντρωτικό πίνακα συνδεμένο ένα συγκεντρωτικό γράφημα, διαγράφεται επίσης και το συγκεντρωτικό γράφημα. Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για να επιβεβαιώσει τη διαγραφή του συγκεντρωτικού γραφήματος.


Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!