Δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων

  1. Τοποθετήστε το δρομέα μέσα στην περιοχή κελιών που περιέχουν τιμές και κεφαλίδες στηλών και γραμμών.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας. Εμφανίζεται ο διάλογος Επιλογή προέλευσης. Επιλέξτε Τρέχουσα επιλογή και επιβεβαιώστε με Εντάξει. Οι επικεφαλίδες του πίνακα εμφανίζονται ως πλήκτρα στον διάλογο Συγκεντρωτικός πίνακας. Μεταφέρτε αυτά τα πλήκτρα όπως απαιτείται και αφήστε τα στις περιοχές διάταξης "Φίλτρα", "Πεδία στήλης", "Πεδία γραμμής" και "Πεδία δεδομένων".

  3. Σύρετε τα πεδία που θέλετε σε μία από τις τέσσερις περιοχές.

Μεταφέρτε ένα πλήκτρο στην περιοχή Φίλτρα για να δημιουργήσετε ένα πλήκτρο και ένα πλαίσιο καταλόγου πάνω από τον δημιουργημένο συγκεντρωτικό πίνακα. Το πλαίσιο καταλόγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φιλτράρει τον συγκεντρωτικό πίνακα ως προς τα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορά και απόθεση μέσα στον δημιουργούμενο συγκεντρωτικό πίνακα για να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο πεδίο σελίδας ως φίλτρο.

Αν το κουμπί αποτεθεί στην περιοχή Πεδία δεδομένων, θα του δοθεί ένα όνομα που θα περιέχει και το όνομα του τύπου που θα χρησιμοποιηθεί στην περιοχή δεδομένων για τη δημιουργία των δεδομένων.

  1. Η σειρά των κουμπιών μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, μετακινώντας τα με το ποντίκι απλά σε μια διαφορετική θέση στην περιοχή.

  2. Απομακρύνετε ένα κουμπί σύροντάς το στην περιοχή που βρίσκονται τα άλλα κουμπιά στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου.

  3. Για άνοιγμα του διαλόγου πεδίο δεδομένων, διπλοπατήστε σε ένα από τα κουμπιά στην περιοχή πεδία γραμμής ή πεδία στήλης. Χρησιμοποιήστε το διάλογο για επιλογή αν και σε ποια έκταση το LibreOffice υπολογίζει και εμφανίζει τα μερικά αθροίσματα.

Βγείτε από τον διάλογο του συγκεντρωτικού πίνακα πατώντας Εντάξει. Ένα πλήκτρο Φίλτρου θα εισαχθεί τώρα, ή ένα πλήκτρο σελίδας για κάθε πεδίο δεδομένων που αποθέσατε στην περιοχή Φίλτρα. Ο συγκεντρωτικός πίνακας εισάγεται πιο κάτω.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!