Δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων

  1. Τοποθετήστε το δρομέα μέσα στην περιοχή κελιών που περιέχουν τιμές και κεφαλίδες στηλών και γραμμών.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας. Εμφανίζεται ο διάλογος Επιλογή προέλευσης. Επιλέξτε Τρέχουσα επιλογή και επιβεβαιώστε με Εντάξει. Οι κεφαλίδες του πίνακα εμφανίζονται ως πλήκτρα στον διάλογο Συγκεντρωτικός πίνακας. Σύρτε αυτά τα πλήκτρα όπως απαιτείται και εναποθέστε τα στις περιοχές διάταξης "Πεδία σελίδας", "Πεδία στήλης", "Πεδία γραμμής" και "Πεδία δεδομένων".

  3. Σύρετε τα πεδία που θέλετε σε μία από τις τέσσερις περιοχές.

Σύρετε ένα κουμπί στην περιοχή Πεδία σελίδας για να δημιουργήσετε ένα κουμπί και ένα πλαίσιο λίστας στην κορυφή του δημιουργημένου συγκεντρωτικού πίνακα. Το πλαίσιο λίστας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φιλτράρισμα του συγκεντρωτικού πίνακα από τα περιεχόμενα του επιλεγμένου στοιχείου. Μπορείτε χρησιμοποιώντας μεταφορά και απόθεση στο δημιουργημένο συγκεντρωτικό πίνακα να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο πεδίο σελίδας ως φίλτρο.

Αν το κουμπί αποτεθεί στην περιοχή Πεδία δεδομένων, θα του δοθεί ένα όνομα που θα περιέχει και το όνομα του τύπου που θα χρησιμοποιηθεί στην περιοχή δεδομένων για τη δημιουργία των δεδομένων.

  1. Η σειρά των κουμπιών μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή, μετακινώντας τα με το ποντίκι απλά σε μια διαφορετική θέση στην περιοχή.

  2. Απομακρύνετε ένα κουμπί σύροντάς το στην περιοχή που βρίσκονται τα άλλα κουμπιά στα δεξιά του παραθύρου διαλόγου.

  3. Για άνοιγμα του διαλόγου πεδίο δεδομένων, διπλοπατήστε σε ένα από τα κουμπιά στην περιοχή πεδία γραμμής ή πεδία στήλης. Χρησιμοποιήστε το διάλογο για επιλογή αν και σε ποια έκταση το LibreOffice υπολογίζει και εμφανίζει τα μερικά αθροίσματα.

Αφήστε τον συγκεντρωτικό πίνακα πατώντας το κουμπί Εντάξει. Ένα κουμπί Φίλτρο θα εισαχθεί στον πίνακα, ή ένα κουμπί σελίδας για κάθε πεδίο δεδομένων που αποθέσατε στην περιοχή Πεδία σελίδας. Ο συγκεντρωτικός πίνακας εισάγεται παρακάτω.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!