Συγκεντρωτικός πίνακας

Ο συγκεντρωτικός πίνακας (γνωστός πριν ως Πίνακας δεδομένων) σας επιτρέπει να συνδυάσετε, να συγκρίνετε και να αναλύετε μεγάλη ποσότητα δεδομένων. Μπορείτε να προβάλετε διάφορες περιλήψεις των δεδομένων προέλευσης, να εμφανίσετε λεπτομέρειες περιοχών που σας ενδιαφέρουν και να δημιουργήσετε αναφορές.

Ένας πίνακας που δημιουργήθηκε ως συγκεντρωτικός πίνακας είναι ένας διαδραστικός πίνακας. Τα δεδομένα μπορούν να τακτοποιηθούν, να επανατακτοποιηθούν ή να συνοψισθούν με διάφορα κριτήρια.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!