Ταξινόμηση περιοχών βάσης δεδομένων

  1. Πατήστε σε μια περιοχή βάσης δεδομένων.

    Αν επιλέξετε μια περιοχή κελιών, μόνο αυτή η περιοχή θα ταξινομηθεί. Αν πατήσετε σε ένα κελί χωρίς να επιλέξετε κάτι, τότε θα ταξινομηθεί όλη η βάση δεδομένων.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα - Ταξινόμηση.

    Η περιοχή των κελιών που θα ταξινομηθεί εμφανίζεται με αντεστραμμένα χρώματα.

  3. Επιλέξτε τα κριτήρια ταξινόμησης που επιθυμείτε.

  4. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!