Φιλτράρισμα περιοχών κελιών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα φίλτρα για να φιλτράρετε περιοχές κελιών. Ένα τυπικό φίλτρο χρησιμοποιεί τα κριτήρια που εσείς ορίζετε για το φιλτράρισμα των δεδομένων. Ένα Αυτόματο φίλτρο φιλτράρει δεδομένα σύμφωνα με μια καθορισμένη τιμή ή ένα αλφαριθμητικό. Ένα ειδικό φίλτρο χρησιμοποιεί κριτήρια από συγκεκριμένα κελιά.

Για να εφαρμόσετε ένα τυπικό φίλτρο σε μια περιοχή κελιών

 1. Πατήστε σε μια περιοχή κελιών.

 2. Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Τυπικό φίλτρο.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Τυπικό φίλτρο, ορίστε τα κριτήρια φίλτρου που επιθυμείτε.

 4. Πατήστε Εντάξει.

  Εμφανίζονται οι εγγραφές που ταιριάζουν με τα κριτήρια φίλτρου που ορίσατε.

Για να εφαρμόσετε Αυτόματο φίλτρο σε μια περιοχή κελιών

 1. Κάντε κλικ σε μια περιοχή κελιών ή σε μια περιοχή της βάσης δεδομένων.

  Εικονίδιο συμβουλής

  Αν θέλετε να εφαρμόσετε πολλαπλά αυτόματα φίλτρα στο ίδιο φύλλο, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τις περιοχές της βάσης δεδομένων, και ύστερα να εφαρμόσετε τα αυτόματα φίλτρα σε αυτές τις περιοχές.


 2. Επιλέξτε Δεδομένα – ΑυτόματοΦίλτρο

  Στο πρώτο κελί κάθε στήλης της περιοχής βάσης δεδομένων προστίθεται ένα κουμπί βέλους.

 3. Πατήστε στο κουμπί βέλους της στήλης που περιέχει την τιμή ή την συμβολοσειρά που επιθυμείτε να θέσετε ως κριτήριο φίλτρου.

 4. Επιλέξτε την τιμή ή την συμβολοσειρά που επιθυμείτε να θέσετε ως κριτήριο φίλτρου.

  Εμφανίζονται οι εγγραφές που ταιριάζουν με τα κριτήρια φίλτρου που επιλέξατε.

Για να καταργήσετε ένα φίλτρο από μια περιοχή κελιών

 1. Πατήστε στη φιλτραρισμένη περιοχή κελιών.

 2. Επιλέξτε Δεδομένα - Φίλτρο - Επαναφορά φίλτρου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!