Κελιά σε νομισματική μορφή

Στο LibreOffice Calc μπορείτε να δώσετε αριθμούς οποιαδήποτε μορφή νομίσματος. Όταν πατάτε στο εικονίδιο ΝόμισμαΕικονίδιο στη γραμμή Μορφοποίηση για τη μορφοποίηση ενός αριθμού, δίνεται στο κελί η προεπιλεγμένη μορφή νομίσματος που έχει οριστεί στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Εικονίδιο σημείωσης

Η ανταλλαγή εγγράφων του LibreOffice Calc θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, αν το δικό σας έγγραφο Calc LibreOffice φορτώνεται από κάποιον χρήστη που χρησιμοποιεί μια διαφορετική προεπιλεγμένη νομισματική μορφή.


Στο LibreOffice Calc μπορείτε να καθορίσετε ότι κάποιος αριθμός που έχετε μορφοποιήσει ως "1,234.50 €", θα παραμείνει σε ευρώ σε μια άλλη χώρα και δεν θα μετατραπεί, για παράδειγμα, σε δολάρια.

Μπορείτε να επηρεάσετε τη νομισματική μορφή στο παράθυρο διαλόγου Μορφή κελιών (Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Κελιά - Αριθμοί ) για δύο τοπικές ρυθμίσεις. Στο σύνθετο πλαίσιο Γλώσσα επιλέξτε τη βασική ρύθμιση για την υποδιαστολή και το διαχωριστικό χιλιάδων. Στη πλαίσιο καταλόγου Μορφήεπιλέξτε το νομισματικό σύμβολο και τη θέση του.

  1. Αν, για παράδειγμα, η γλώσσα έχει καθοριστεί ως "Προεπιλογή" και χρησιμοποιείτε τη γερμανική τοπική ρύθμιση, η νομισματική μορφή θα είναι "1.234,00 €". Για το διαχωριστικό χιλιάδων χρησιμοποιείται μια τελεία πριν τα ψηφία χιλιάδων και κόμμα πριν τα δεκαδικά ψηφία. Αν τώρα επιλέξετε την υποκείμενη μορφή νομίσματος "$ αγγλικά (ΗΠΑ)" από το πλαίσιο καταλόγου Μορφή, θα πάρετε την ακόλουθη μορφή "$ 1.234,00". Όπως μπορείτε να δείτε, τα διαχωριστικά έχουν παραμείνει ίδια. Άλλαξε και τροποποιήθηκε μόνο το νομισματικό σύμβολο, αλλά η υποκείμενη μορφοποίηση της σημειογραφίας παραμένει όπως έχει καθοριστεί στις τοπικές ρυθμίσεις.

  2. Αν στο πεδίο Γλώσσα,τροποποιήσετε από την αρχή τα κελιά στη μορφή "Αγγλικά (ΗΠΑ)", μεταφέρεται επίσης και η τοπική ρύθμιση της αγγλικής γλώσσας και η προεπιλεγμένη νομισματική μορφή θα είναι τώρα "$ 1,234.00".

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!