Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων κειμένου CSV με τύπους

Τα αρχεία (CSV) είναι αρχεία κειμένου, με τα περιεχόμενα των κελιών ενός μόνου φύλλου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως οριοθέτες μεταξύ των κελιών, το κόμμα, το ; ή κάποιος άλλος χαρακτήρας. Το κείμενο τοποθετείται εντός εισαγωγικών, ενώ οι αριθμοί εισάγονται απευθείας χωρίς εισαγωγικά.

Εισαγωγή αρχείου CSV

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

 2. Στο πεδίο Τύπος αρχείου, επιλέξτε τη μορφή "Κείμενο CSV". Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε στην επιλογή Άνοιγμα. Όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση .csv, ο τύπος του αρχείου αναγνωρίζεται αυτόματα.

 3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κειμένου. Πατήστε Εντάξει.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν το αρχείο csv περιέχει τύπους, αλλά θέλετε να εισάγετε τα αποτελέσματα αυτών των τύπων, τότε επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προβολή και καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Τύποι.


Εξαγωγή τύπων και τιμών ως αρχείων CSV

 1. Μεταβείτε στον πίνακα που πρόκειται να εγγραφεί ως αρχείο csv.

 2. Αν θέλετε να εξαγάγετε τους τύπους ως τύπους, δηλ. στη μορφή =SUM(A1:B5), κάντε τα ακόλουθα:

  Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προβολή.

  Στην επιλογή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τύποι. Πατήστε Εντάξει.

  Αν αντί για τους τύπους θέλετε να εξαγάγετε τα αποτελέσματα των υπολογισμών, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Τύποι.

 3. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευσης ως. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 4. Στο πεδίο Τύπος αρχείου επιλέξτε τη μορφή "Κείμενο CSV".

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε Αποθήκευση.

 6. Από το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή κειμένου που εμφανίζεται, επιλέξτε την κωδικοποίηση χαρακτήρων και τους οριοθέτες πεδίου και κειμένου για τα δεδομένα που πρόκειται να εξαγάγετε και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί Εντάξει.

 7. Αν είναι απαραίτητο, αφού αποθηκεύσετε το έγγραφο, καταργήστε την επιλογή Τύποι για να δείτε πάλι τα υπολογισμένα αποτελέσματα στον πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!