Άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων κειμένου CSV

Οι χωρισμένες με κόμμα τιμές (CSV) είναι μια μορφή αρχείου κειμένου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την μεταφορά δεδομένων από μια βάση δεδομένων ή ένα υπολογιστικό φύλλο μεταξύ εφαρμογών. Κάθε γραμμή σε ένα αρχείο κειμένου CSV αναπαριστά μια εγγραφή στη βάση δεδομένων, ή μια γραμμή σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Κάθε πεδίο σε μια καταγραφή βάσης δεδομένων ή κελί σε μια γραμμή ενός υπολογιστικού φύλλου χωρίζεται συνήθως από ένα κόμμα. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους χαρακτήρες για να χωρίσετε ένα πεδίο, όπως έναν χαρακτήρα στηλοθέτη.

Αν το πεδίο ή κελί περιέχει κόμμα, το πεδίο ή το κελί πρέπει να μπει μέσα σε μονά εισαγωγικά (') ή σε διπλά εισαγωγικά (").

Για να ανοίξετε ένα αρχείο κειμένου CSV με το Calc

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα.

 2. Βρείτε το αρχείο CSV που θέλετε να ανοίξετε.

  Εάν το αρχείο έχει επέκταση *.csv , επιλέξτε το.

  Εάν το αρχείο CSV έχει μια άλλη επέκταση, επιλέξτε το αρχείο και έπειτα επιλέξτε "Text CSV" στο πλαίσιο Φίλτρο

 3. Πατήστε Άνοιγμα.

  Ο διάλογος Εισαγωγή κειμένου εμφανίζεται.

 4. Ορίστε τις επιλογές για χωρισμό του κειμένου στο αρχείο σε στήλες.

  Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση, στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή κειμένου, την διάταξη των δεδομένων που πρόκειται να εισάγετε.

  Δεξιοπατήστε σε μια στήλη στην προεπισκόπηση για να καθορίσετε τη μορφή ή την απόκρυψη της στήλης.

  Εικονίδιο συμβουλής

  Ελέγξτε αν το αρχείο CSV χρησιμοποιεί κάποιον χαρακτήρα οριοθέτησης κειμένου. Σε περίπτωση μη καταχωρισμένου οριοθέτη, πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα στο πεδίο εισαγωγής.


 5. Πατήστε Εντάξει.

Αποθήκευση ενός φύλλου ως αρχείο κειμένου CSV

note

Όταν εξάγετε ένα υπολογιστικό φύλλο σε μορφή CSV, αποθηκεύονται μόνο τα δεδομένα του τρέχοντος φύλλου. Όλες οι άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τύπων και της μορφοποίησης, χάνονται.


 1. Ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο που θέλετε να σώσετε ως αρχείο κειμένου CSV.

  Εικονίδιο σημείωσης

  Μόνο το τρέχον φύλλο μπορεί να εξαχθεί.


 2. Επιλέξτε Αρχείο - Αποθήκευση ως.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, εισάγετε ένα όνομα για το αρχείο.

 4. Στο πλαίσιο Φίλτρο, επιλέξτε "Κείμενο CSV".

 5. (Προαιρετικό) Ρυθμίστε τις επιλογές πεδίου για το αρχείο κειμένου CSV.

  Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων φίλτρου.

  Στον διάλογο Εξαγωγή αρχείων κειμένου, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

  Πατήστε Εντάξει.

 6. Πατήστε Αποθήκευση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!