Ενοποίηση δεδομένων

Κατά την ενοποίηση, τα περιεχόμενα των κελιών από διάφορα φύλλα μπορούν να συνδυαστούν σε μία θέση.

Για να συνδυάσετε περιεχόμενα κελιών

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει τις περιοχές προς ενοποίηση.

 2. Επιλέξτε Δεδομένα - Ενοποίηση για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ενοποίηση.

 3. Από το πλαίσιο λίστας Περιοχή προέλευσης δεδομένων, επιλέξτε μια περιοχή ως αφετηρία για την ενοποίηση με άλλες περιοχές.

  Αν δεν έχετε ονομάσει την περιοχή ακόμα, κάντε κλικ στο πεδίο δίπλα από το πλαίσιο λίστας Περιοχή προέλευσης δεδομένων. Θα εμφανιστεί ένας δρομέας που αναβοσβήνει. Πληκτρολογήστε μια παραπομπή για την πρώτη περιοχή προέλευσης δεδομένων ή επιλέξτε την περιοχή του φύλλου με το ποντίκι.

 4. Πατήστε Προσθήκη για να εισαγάγετε την επιλεγμένη περιοχή στο πεδίο Περιοχές ενοποίησης.

 5. Επιλέξτε πρόσθετες περιοχές πατώντας στο κουμπί Προσθήκη μετά από κάθε επιλογή.

 6. Καθορίστε που θα θέλατε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα, επιλέγοντας την περιοχή προορισμού από το πλαίσιο καταλόγου Αντιγραφή αποτελεσμάτων σε.

  Αν δεν έχετε ονομάσει την περιοχή προορισμού ακόμα, πατήστε στο πεδίο δίπλα από το πεδίο Αντιγραφή αποτελεσμάτων σε και πληκτρολογήστε την παραπομπή της περιοχής προορισμού. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή με το ποντίκι ή απλά να τοποθετήσετε το δρομέα στο άνω αριστερό κελί της περιοχής προορισμού.

 7. Επιλέξτε μια συνάρτηση από το πλαίσιο Συνάρτηση. Η συνάρτηση καθορίζει πώς συνδέονται οι τιμές των περιοχών ενοποίησης. Η συνάρτηση "αθροίσματος" είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

 8. Πατήστε Εντάξει για να ενοποιηθούν οι περιοχές.

Πρόσθετες ρυθμίσεις

Πατήστε στο κουμπί Πρόσθετα στο παράθυρο διαλόγου Ενοποίηση για να εμφανιστούν οι πρόσθετες ρυθμίσεις:

Τα στοιχεία από τις περιοχές ενοποίησης και τις περιοχές προορισμού θα αποθηκευθούν όταν αποθηκεύσετε το έγγραφο. Αν ανοίξετε αργότερα ένα έγγραφο όπου έχει καθοριστεί ενοποίηση, αυτά τα δεδομένα θα είναι και πάλι διαθέσιμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!