Αλλαγή της άγκυρας εικόνας

Οι εισαγόμενες εικόνες σε υπολογιστικό φύλλο Calc αγκυρώνονται σε κελιά από προεπιλογή και δεν αυξομειώνονται όταν μετακινείται το κελί.

Οι εικόνες μπορούν να αγκυρωθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Για να αλλάξετε την άγκυρα μιας εικόνας

Επιλέξτε την εικόνα και διαλέξτε Μορφή - Άγκυρα, ή στο μενού περιβάλλοντος της εικόνας επιλέξτε Άγκυρα

tip

Το αρχικό μέγεθος της εικόνας και του κελιού διατηρούνται κατά την επικόλληση ολόκληρης της γραμμής ή της στήλης και για τις δυο επιλογές Σε κελί και Σε κελί (αυξομείωση με το κελί).


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!